Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Platforma EPUAP2 – kompendium wiedzy

10 grudnia 2021_08:00 - 16:00

349zł(+VAT)

Termin: 10. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk

tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie kompleksowej obsługi platformy EPUAP2;
• Uzyskanie wiedzy w jaki sposób radzić sobie z problemami pojawiającymi się w trakcie obsługi platformy;
• Zapoznanie się z możliwościami platformy;
• Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania Panelu „Administrowanie” i „Zarządzanie”, przypisywania do ról, grup i systemów, konfigurowania ról, dodawania usług, tworzenia formularzy, zaawansowanej obsługi skrytek

Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące Platformę EPUAP2 lub przygotowujący się do jej przejęcia, administratorzy EPUAP2, informatycy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania Panelu „Administrowanie”

Cz. I – Obowiązki prawne i obsługa platformy
I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II. ePUAP2 – platforma w praktyce
1. Proces zakładania konta
2. Nowe okno logowania i identyfikacji elektronicznej
3. Widok ekranu – strefa klienta i strefa urzędnika
4. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
5. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
6. ePUAP2 – elektroniczna skrzynka podawcza;
7. Przeglądanie zasobów skrzynek
8. Odbieranie dokumentów
9. Odpowiedź na pismo
10. Odpowiedź na pismo w przypadku braku pola „Odpowiedz”
11. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
12. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu poprzez „Załatw sprawę”
13. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu poprzez „Inne podziały spraw”
14. Podpis Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
15. Załączanie dokumentów ze dysku i z lokalnego składu
16. Wysyłanie dokumentów
17. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
18. Sporządzanie kopii roboczej
19. Przeglądanie raportów
20. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty)
21. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
Cz. II – Administracja platformą
III. ESP- Operacje
1) Operacje na składzie
• Ustawienia i zarządzanie składem
• Tworzenie nowego składu
• Usuwanie i eksport składu
• Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
• Ustawianie powiadomień z poziomu składu
• Ustalanie preferowanych składów
IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji
• Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
• Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
• Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
• Rola konta „Właściciel”
2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
V. Panel „Administrowanie”
1) Zakładka „Usługi i ustawienia”
• Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2) Zakładka „Budowanie usług”
• Podgląd opublikowanych Kart Spraw
• Utworzenie Karty Sprawy
3) Zakładka „Skrytki”
• Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
• Formatka „Awaryjne pobieranie”
a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
• Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
4) Zakładka „Formularze”
• Import oraz budowa formularza
5) Zakładka „Wzory lokalne”
• Import oraz dodanie nowego wzoru
VI. Zakładka „Zarządzanie kontem: role i systemy”
1) Zakładka „Użytkownicy”
• Formatka „Właściwości” (zmiany informacji o użytkowniku)
• Formatka „Role” (przypisywanie użytkownika do roli)
• Formatka „Import” (dodawanie użytkowników do organizacji)
2) Zakładka „Grupy”
• Utworzenie nowej grupy
• Konfiguracja istniejących grup
• Formatka „Właściwości”
• Formatka „Przypisania” (dodawanie i odbieranie użytkownikom ról)
• Formatka „Role” (przypisanie grupy do roli)
3) Zakładka „Systemy”
• Utworzenie nowego systemu oraz konfiguracja już istniejącego
4) Zakładka „Role”
• Role globalne – charakterystyka
• Role lokalne – charakterystyka
• Tworzenie ról lokalnych i globalnych
• Formatka „Konfiguracja” (Wybór roli lub dodanie i skonfigurowanie nowej roli)
• Formatka „Konta” (dodanie konta lub grupy do roli)
• Formatka „Atrybuty” (dodanie aplikacji do roli)
• Formatka „Aplikacje” (zdefiniowanie aplikacji w organizacji)
• Formatka „Uprawnienia” (skonfigurowanie dostępu do skrzynek, usunięcie dostępu do skrzynek, zezwolenie lub zablokowanie dostępu do przeglądania UPO, panelu administratora, przeglądania wiadomości etc)
• Formatka „Uprawnienia” (zaawansowane nadawanie uprawnień do ról)

 

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej.
Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 30 listopada cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.