Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji.

5 października 2021_09:00 - 13:00

329(+VAT)

Termin:05 paźdz

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP
w ich codziennej pracy.
Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy
ePUAP w podmiocie publicznym m.in.:
– wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego;
– zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy;
– obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika
merytorycznego);
– rozdzielanie różnych rodzajów wniosków do wyznaczonych pracowników (zarządzanie
uprawnieniami).

Szkolenie adresowane jest do osób:
– obsługujących korespondencję wpływającą do podmiotu za pośrednictwem platformy ePUAP;
– przygotowujących odpowiedź i podpisujące dokumenty na platformy ePUAP;
– które są lub będą administratorami (niekoniecznie informatykami) konta podmiotu publicznego
na platformie ePUAP;
– chcących publikować nowe usługi na platformie ePUAP.

Program szkolenia
1. Zagadnienia podstawowe:
a) ePUAP;
b) Profil Zaufany;
c) Punkt potwierdzający profile zaufane;
d) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP jako osoba fizyczna:
a) Zakładanie konta i potwierdzanie profilu zaufanego;
b) Katalog usług;
c) MOJ.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, BIZNES.GOV.PL;
d) Podpisywanie dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu zaufanego;
e) Jak wysłać wniosek do urzędu – usługi centralne i lokalne.
3. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji
publicznej:
a) Kontekst pracy na ePUAP – pracownik podmiotu publicznego czy osoba fizyczna;
b) Odbieranie dokumentów w urzędzie (kancelaria) – potwierdzenie odbioru dokumentów (UPO, UPD,
UPP, PND) – w tym weryfikacja podpisanych załączników;
c) Operacje na dokumentach – wydruk, zapisywane, import/eksport, walidacja, historia;
d) Tworzenie i podpisywanie dokumentu w postaci elektronicznej;
e) Wysyłanie dokumentu – doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESP – tryb przedłożenia,
tryb doręczenia, e-mail;
f) Funkcjonalności: Duże Pliki, Walidator, Portal interoperacyjności, PZ Signer, Rejestr Zdarzeń;
g) ePUAP a systemy EZD w codziennej pracy.
4. Zarządzanie kontem podmiotu:
a) Tworzenie podmiotu i nadanie uprawnień podmiotu publicznego;
b) Przypisywanie użytkowników do organizacji – zarządzanie użytkownikami i grupami
użytkowników;
c) Rozdzielanie wpływów do wyznaczonych pracowników – zarządzanie skrytkami, adresami oraz
skrzynkami dokumentów;
d) Awaryjne pobieranie dokumentów, przeglądanie UPO, interwencyjne nadanie uprawnień
administratora podmiotu;
e) Instalacja certyfikatu wymiany danych z platformą ePUAP a systemem EZD.
f) Uprawnienia, role, systemy.
5. Publikacja usługi elektronicznej:
a) Usługi centralne i lokalne, formularze oraz wzory lokalne;
b) Wybór usług do udostępnienia na platformie ePUAP– analiza możliwości realizacji spraw
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
c) Procedury publikacji w CRD wzorów elektronicznych.
6. Omówienie przypadków szczególnych wynikających z codziennej pracy z wykorzystaniem ePUAP
w urzędzie.

od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD.
Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do  14 września cena jedynie 299zł / os. !

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.