Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Planowanie zamówień publicznych

14 lutego_09:00 - 15:00

399zł(+VAT)

Termin: 14.lutego Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel.
888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

I. Planowanie – podstawowy element poprawnego zarządzania zamówieniami i zakupami
1. Znaczenie planowania zamówień publicznych,
2. Etapy planowania zamówień publicznych,
3. Kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych.
4. Agregacja zamówień publicznych.
5. Publikacja informacji na stronie zamawiającego o planowanych zamówieniach

II. Szacowanie wartości zamówienia
1. Wartość szacunkowa zamówienia,
2. Metody szacowania wartości zamówienia,
3. Czas ustalenia wartości zamówienia,
4. Wartość zamówienia na roboty budowlane,
5. Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
6. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długoterminowych,
7. Szacowanie wartości zamówień realizowanych w ramach projektów wspófinansowanych ze środków UE,
8. Progi kwotowe i dobór procedury.

III. Zamówienia poza planem
1. Szacowanie wartości zamówienia na wydatki nieplanowane,
2. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane,
3. Realizacja rocznego planu zamówień publicznych a wydatki planowane w ramach wieloletniego projektu,
4. Realizacja rocznego planu zamówień publicznych i wielu wydatków nieplanowanych.
5. Opracowanie przykładowego planu zamówień publicznych.

IV. Modelowe zachowania zamawiającego
1. Prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
2. Reakcja na zarzut podziału zamówienia bądź zaniżania jego wartości,
3. Przykłady dzielenia zamówień na części:
a. nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżenie wartości zamówienia,
b. zamówienia udzielane zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie,
c. zamówienia o wartości do 130.000 zł a art. 30 ust. 4 ustawy Pzp,
d. stosowanie prawa opcji,
e. prawo opcji a zamówienia uzupełniające,
f. przykłady nieprawidłowości przy ustalaniu wartości zamówienia,

 

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Czas trwania szkolenia 6h!

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 17.stycznia cena szkolenia to jedyne 339 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 31.stycznia cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

 

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
-W oparciu o  platformę szkoleniową;
-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.