Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PŁACE OD PODSTAW 2021/2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian – 2 DNI

28 października 2021_09:00 - 29 października 2021_14:00

499(+VAT)

Termin: 28-29 październik  Cena: 499 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaci Metodyka szkolenia Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia; Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

 

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

 

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA

a.Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
b.Ochrona wynagrodzenia za pracę
c.Skala podatkowa
b)Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
c)Ograniczenie składek ZUS
d)Koszty uzyskania przychodów
e)Wynagrodzenie minimalne- co to jest
f)Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
g)Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
h)Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracowni
TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
a)Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne

– Ustalenie kwoty brutto
– wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
– wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
– ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
a)Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
b)Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
c)Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana etatu w trakcie miesiąca
d)Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
e)Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
f)Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
g)Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
h)Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
i)Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
j)Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
k)Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
l)Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian dla pracowników do 26 roku życia.

II.Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – ZASIŁKI W PRAKTYCE
1.Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/okres wyczekiwania na świadczenie
b/dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
d/zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolnoścido pracy
e/wysokość i okres wypłaty świadczeń
2.Zasady nabywania prawa do:
a/zasiłku chorobowego,
b/opiekuńczego
c/macierzyńskiego,
d/rodzicielskiego,
e/świadczenia rehabilitacyjnego
f/wyrównawczego
3.Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
4.E-zwolnienia
5.Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6.Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
7.Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a/wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b/wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c/ ypłacane za roczny okres
8.Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
9.Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
10.Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
11.Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
12.Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13.Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
14, Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
15.COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
16.COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie , obliczanie zasiłku Convid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
17.Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
18.Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
19.Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną/izolac
20.Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
21.Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
22.Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
23.Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
24.Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
25.Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
26.Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
27.Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
28. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

5.Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
a)Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
b)Potrącenia za zgodą pracownika
c)Potrącenia bez zgody pracownika
d)Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
e)Potrącenia nie alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
f)Co to jest kwota wolna od potrąceń?
g)Potrącenia z umów zlecenia
h)Potrącenia ZFŚŚ
i)Potrącenia z zasiłków ZUS
j)Zbieg tytułów
k)Potrącenia na wniosek sądu karnego
l)Potrącenia administracyjne.
m)Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
n)Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
o)Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
p)Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 07 października  2021 r. cena szkolenia to 479 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.