Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Płace dla początkujących – szkolenie on-line

27 października_09:00 - 13:00

249zł (+VAT)

Termin: 27. października Cena: 249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
CelAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przekazanie osobom początkujących  w płacach niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie obliczania wynagrodzenia oraz innych składników. Szkolenie oparte jest na części teoretycznej oraz warsztatowej.

Adresaci: osoby zatrudnione w działach kadr i płac, księgowych, wszystkich zainteresowanych tematyką wynagradzania pracowników.

1.Wynagrodzenie za pracę
-pojęcie,
-terminy wypłaty wynagrodzenia,
-forma wypłaty wynagrodzenia,
-dokumenty związane z deklaracją wypłaty wynagrodzenia,
-waluta wynagrodzenia, regulamin wynagradzania,
-składniki stałe i zmienne,
-ryczałty
2.Składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna
-tytuły do ubezpieczeń społecznych rodzące obowiązek obliczania i odprowadzania składek,
-wymiar składek,
-podstawy ustalania,
-obowiązki pracodawcy wynikające z obliczenia i odprowadzenia składek,
-wzory dokumentów ZUS,
-terminy płatności składek
3.Składki obciążające pracodawcę
Fundusz Emerytur Pomostowych,
-Funduszu Pracy,
-Fundusz Pracowniczych Świadczeń Gwarantowanych
4.Obowiązki podatkowe
-dokumenty,
-kwota wolna od podatku dochodowego,
-koszty uzyskania przychodu,
-terminy przekazywania zaliczek na podatek dochodowy
5.Lista płac w praktyce: warsztaty sporządzania listy płac
6.Obliczanie wynagrodzenia ze zmiennymi składnikami: warsztaty, nadgodziny, pora nocna, składniki jednorazowe
7.Obliczanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
8.Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
9.Należności nieopodatkowane i/lub nieoskładkowane
-diety,
-nagrody jubileuszowe,
-odprawy,
-odszkodowania,
-ekwiwalenty,
-Zapomogi z ZFŚS,
10. Potrącenia z wynagrodzeń
-za zgodą pracownika i na podstawie przepisów, dokumentowanie potrąceń, zasady obliczania,
-alimenty,
-inne tytuły wykonawcze,
-kary porządkowe,
-zaliczki na wynagrodzenie.

Specjalista w kompetencjach twardych, w szeroko rozumianym prawie, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęziach jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony danych osobowych i prawie karnym. Specjalizuje się w kształceniu dorosłych, współpracuje ze szkołami policealnymi oraz uczelniami wyższymi, jest także autorką programów studiów podyplomowych i licznych szkoleń specjalistycznych. Prowadziła szkolenia między innymi dla osób bezrobotnych, dla służb mundurowych, nauczycieli akademickich, studentów oraz słuchaczy szkół policealnych. Na co dzień jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, była również prelegentką na licznych konferencjach naukowych oraz jest autorką wielu artykułów z zakresu prawa. Natomiast swoją praktyczny wymiar swojej wiedzy wykorzystywała pracując jako prawnik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i organach ścigania.
W swojej pracy edukacyjnej stawia na praktyczny jej wymiar oraz pokazanie, że prawo nie jest takie straszne jak je malują. Stawia także na rozwój osobisty i ciągłe doskonalenie, dlatego też ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe i jest czynnym nauczycielem oraz podjęła studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Szczegóły

Data:
27 października
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
249zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.