Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Płaca dla zaawansowanych- warsztaty z uwzględnieniem zmian w przepisach 2020

17 lutego_10:00 - 15:00

449zł (+VAT)

Termin: 17 lutego 2020 Miejsce: Wrocław Cena: 449 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Justyna Sokólska
tel798 301 781
e-mail:jsokolska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w płacach oraz przećwiczenie na przykładach ogólnych zasad rozliczania pracowników. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Szczegółowo i praktycznie zostaną omówione rozliczenia na liście płac. Poszerzenie wiedzy i umiejętności pozwoli uczestnikom na swobodne poruszanie się wśród przepisów prawa.

 Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Część I

Wprowadzenie

1. Zagadnienia ogólne – prawo pracy.

2. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie?

4 Systemy wynagradzania.

5. Dokumentacja wynagrodzeń.

6. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie minimalne.

8. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca do pracy

Część II

Zmiany 2020

1. Zwolnienie dochodów do 26 roku życia

– zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia

– Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia

-Zwolnienie dochodów w okresie od lipca do grudnia 2019 roku

-Zwolnienie dochodów od stycznia 20120 roku -Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

2. Planowana rezygnacja z 30

-krotności minimalnego wynagrodzenia
3. Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

– nowa stawka w podatku dochodowym – 17%

-Zmiana zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od umów o pracę

4. Zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu przy umowach o pracę

-koszty zryczałtowane

– koszty podwyższone

– obniżanie kosztów uzyskania

– koszty faktycznie poniesione

– koszty przy zatrudnieniu u więcej niż jednego pracodawcy

5. Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

-zasady działania jednego rachunku bankowego

-zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych przy jednym rachunku bankowym

6. Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

7. Rozliczanie świadczeń socjalnych

-zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych

-zwolnienie świadczeń okolicznościowych

-zwolnienie wypoczynku dzieci i młodzieży

-kryterium socjalne z świadczenia z ZFŚS

-uprawnienia ZUS w zakresie weryfikacji świadczeń związanych z ZFŚS

Część III – Warsztaty praktyczne

1. Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac dla pracownika.

2. Ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca.

3. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

4. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową.

5. Zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia i z zasiłków.

6. Ustalanie uprawnień i wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
7. Sporządzanie list płac dla osób niebędących pracownikami.

IV. Podsumowanie

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 03. lutego cena szkolenia to 419 zł/os.

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Data:
17 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
449zł (+VAT)
Wydarzenie Categories:
, ,
Wydarzenie Tagi:
,

Miejsce

Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.