Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Opłaty za śmieci – najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 sierpnia_10:00 - 15:00

529zł (+VAT)

Termin: 31. sierpnia Miejsce: Warszawa Cena: 529 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają  WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ

Szczegółowy program szkolenia:
1. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne
2. Korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
3. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody, ilości osób, powierzchni, gospodarstwa domowego
4. Decyzje wymiarowe określające wysokość opłaty w przypadku niezłożenia pierwszej deklaracji oraz niezłożenia nowej – kolejnej deklaracji zmieniającej
5. Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty
6. Dowody w postępowaniu wymiarowym
7. Decyzja zamknięta – przypadki i decyzja otwarta
8. Decyzja za okres wsteczny
9. Czy organ wydaje decyzję o opłacie podwyższonej czy też na stawkę podstawową
10. Deklaracja, co ma być w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11. Jak powinna wyglądać deklaracja za nieruchomości niezamieszkałe
12. Nieruchomości niezamieszkałe – problemy ze stawkami i zgoda właściciela nieruchomości
13. Jak zrobić odpis w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
14. Nieruchomości mieszane a opłata
15. Stawki opłat za pojemniki i worki
16. Stawki opłat za nieruchomości wypoczynkowe i rodzinne ogrody działkowe
17. Jak powinna wyglądać deklaracja z nieruchomości wypoczynkowej
18. Decyzja w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów
19. Powiadomienie przez podmiot burmistrza i właściciela nieruchomości
20. Zawiadomienie z pouczeniem egzekucyjnym w przypadku zmiany stawek opłat
21. Limitowanie odbioru odpadów
22. Odpady rolnicze – jak wygląda zbiórka w PSZOK, czy jest to obligatoryjne
23. Zmiana danych a termin na złożenie nowej deklaracji
24. Okres wsteczny w opłacie
25. Okres bieżący na złożenie deklaracji o wysokości opłaty – praktyczne przykłady
26. Zmniejszenie wysokości opłaty wstecz – przykłady
27. Brak zamieszkiwania na nieruchomości – co zrobić
28. Kilka deklaracji z bloku wielorodzinnego
29. Odpady z cmentarzy, terenów zielonych
30. Sankcje dla gminy za brak kontroli, w tym kontroli segregacji
31. Kiedy powstaje obowiązek wnoszenia opłaty
32. Zmiana właściciela nieruchomości a deklaracja
33. Deklaracja”O” – co w przypadku niezłożenia takiej deklaracji
34. Sankcje karne dla właścicieli nieruchomości

 

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 26. lipca cena szkolenia to jedyne 499 zł/os!

Szczegóły

Data:
31 sierpnia
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
529zł (+VAT)
Wydarzenie kategorii:
, , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , , , , ,

Miejsce

Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje
Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.