szkolenie online

Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia.

ID szkolenia: 2497

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#Opłata skarbowa, #organy podatkowe, #wierzyciele
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 4. sierpnia cena szkolenia to jedyne 365 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów   ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie prawidłowej wysokości opłaty skarbowej za poszczególne rodzaje czynności urzędowych realizowanych przez organy administracji publicznej.

 Materiały szkoleniowe:

Autorskie wzory pism, postanowień i decyzji pozwalających prawidłowo realizować zadania związane z poborem opłaty skarbowej.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • kto i kiedy jest podmiotem obowiązanym do uiszczenia opłaty skarbowej;
 • jaki jest zakres przedmiotowy opłaty skarbowej;
 • czynności podlegające opłacie skarbowej;
 • jakie to są czynności urzędowe zwolnione z opłaty skarbowej;
 • jak interpretować pojęcia: wypis, odpis, wyciąg, kopia.
 • jaka jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa i od prokury.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów administracji  publicznej załatwiających sprawy z zakresu administracji publicznej podlegające opłacie skarbowej

Program szkolenia

 1. Przedmiot opłaty skarbowej.
 2. Pojęcia: wypis, odpis, kopia, wyciąg, czynność urzędowa, decyzja, zezwolenie, koncesja, pozwolenie, zaświadczenie.
 3. Podmioty opłaty skarbowej.
 4. Zapłata opłaty skarbowej, formy zapłaty opłaty skarbowej.
 5. Załatwianie sprawy bez uiszczonej opłaty skarbowej.
 6. Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej.
 7. Zapłata i zwrot opłaty skarbowej.
 8. Nadpłata w opłacie skarbowej.
 9. Adnotacje o uiszczeniu opłaty skarbowej, zwolnieniu z tej opłaty oraz o wyłączeniu obowiązku jej uiszczenia.
 10. Obowiązki informowania organów podatkowych przez podmioty zobowiązane o nieuiszczeniu opłaty skarbowej.
 11. Czynności wierzyciela w zakresie zaległej opłaty skarbowej.

Prowadzący

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 180 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

01 wrzesień 2023 09:00

Data do:

01 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

395 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SEKRETARZY GMIN

Zobacz więcej

Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych – procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zobacz więcej

Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia