Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online

9 marca_09:00 - 13:00

319zł(VAT)

Termin: 9 marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a Struktura xml- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą w gminie i powiecie:
– obowiązek wystawienia faktury, terminy i wyjątki
– wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
– podstawowe elementy faktury a ujęcie faktury w JPK-FA
– zasady  fakturowania przy m.in. sprzedaży stołówkowej, wpłatach od mieszkańców domów pomocy społecznej, najmach i re fakturze mediów, dostawie wody
– co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie w 2021 roku w jednostkach budżetowych
– zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
– zasady zaokrąglania kwot na fakturze
– moment podatkowy a moment wystawienia faktury
– zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
– zasady stosowania stawek: 23,5,8%, zw i np.
– klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

– objaśnienia MF w zakresie faktur do paragonów

Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług

– najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
– weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
– przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
– dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
– faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
– faktura za przejazd autostradą
– faktura za przejazd środkami transportu publicznego
– faktura uproszczona
– dane fakultatywne na fakturach
– przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
•    metoda kasowa
•    procedura VAT marża
•    faktura VAT RR po zmianach

Zasady fakturowania zaliczek przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe
– przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
– przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
– terminy wystawiania faktur zaliczkowych
– rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
– faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
– dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
– faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

Korygowanie danych na fakturach przez JST
– faktura korygująca a nota korygująca
– dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
– dane jakie powinna zawierać nota korygująca
– możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
– korygowanie faktury korygującej
– anulowanie faktur

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
– kto może wystawić duplikat faktury?
– dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

Wystawianie faktur elektronicznych
– pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
– zasady wystawiania faktur elektronicznych
– jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
w formie elektronicznej?
– obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
– jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Konsekwencje błędnych faktur
– konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
– konsekwencje karne

Mechanizm podzielonej płatności
– które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
– faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”
– Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
– obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
– zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
– faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”

Kasa fiskalna w jednostce budżetowej z omówieniem kas on-line w 2021 roku
– kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
– zapis danych na kasie
– ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
– przeglądy techniczne kas fiskalnych
– obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
– obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 16 LUTEGO CENA NA SZKOLENIE

-> 299 ZŁ

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.