Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online

ID szkolenia: 1260

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#FAKTUROWANI. #kasa fiskalna, #nip, #online, #PARAGON, #res edukacja, #struktura XML, #szkolenie, zasady
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 9 marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)


Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Adresaci

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a Struktura xml- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą w gminie i powiecie:
– obowiązek wystawienia faktury, terminy i wyjątki
– wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
– podstawowe elementy faktury a ujęcie faktury w JPK-FA
– zasady  fakturowania przy m.in. sprzedaży stołówkowej, wpłatach od mieszkańców domów pomocy społecznej, najmach i re fakturze mediów, dostawie wody
– co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie w 2021 roku w jednostkach budżetowych
– zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
– zasady zaokrąglania kwot na fakturze
– moment podatkowy a moment wystawienia faktury
– zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
– zasady stosowania stawek: 23,5,8%, zw i np.
– klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

– objaśnienia MF w zakresie faktur do paragonów

Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług

– najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
– weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
– przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
– dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
– faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
– faktura za przejazd autostradą
– faktura za przejazd środkami transportu publicznego
– faktura uproszczona
– dane fakultatywne na fakturach
– przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
•    metoda kasowa
•    procedura VAT marża
•    faktura VAT RR po zmianach

Zasady fakturowania zaliczek przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe
– przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
– przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
– terminy wystawiania faktur zaliczkowych
– rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
– faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
– dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
– faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

Korygowanie danych na fakturach przez JST
– faktura korygująca a nota korygująca
– dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
– dane jakie powinna zawierać nota korygująca
– możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
– korygowanie faktury korygującej
– anulowanie faktur

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
– kto może wystawić duplikat faktury?
– dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

Wystawianie faktur elektronicznych
– pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
– zasady wystawiania faktur elektronicznych
– jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
w formie elektronicznej?
– obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
– jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Konsekwencje błędnych faktur
– konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
– konsekwencje karne

Mechanizm podzielonej płatności
– które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
– faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”
– Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
– obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
– zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
– faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”

Kasa fiskalna w jednostce budżetowej z omówieniem kas on-line w 2021 roku
– kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
– zapis danych na kasie
– ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
– przeglądy techniczne kas fiskalnych
– obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
– obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

Prowadzący

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 16 LUTEGO CENA NA SZKOLENIE

-> 299 ZŁ

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Szczegóły i rejestracja

Data od:

09 marzec 2022 09:00

Data do:

09 marzec 2022 13:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

319 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia