Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Odpowiedzialność pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jego konsekwencje

21 kwietnia_09:00 - 12:00

329zł

Termin: 26 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Adresaci i celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Ciągły wzrost skomplikowania oraz złożoność polskich regulacji prawnych ma niewątpliwy wpływ na ryzyka związane z odpowiedzialnością za nieprawidłowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Nieprawidłowości te mogą dotyczyć zarówno kwestii związanych z finansowymi aspektami funkcjonowania samorządu, jak i wiązać się bezpośrednio z wykonywaniem administracji publicznej. Odpowiedzialność za wystąpienie tych nieprawidłowości może mieć natomiast różny charakter i zakres.

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia mogą w szczególności zainteresować pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędników wydających rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, w tym z zakresu podatków i opłat lokalnych.

1. Regulacje prawne dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Stosowanie przez organy jednostek samorządu terytorialnego zwolnień i ulg w odniesieniu do przypadających im należności.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.
5. Omówienie rodzajów i źródeł poszczególnych rodzajów odpowiedzialności:
a) odpowiedzialność karna:
– odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
– odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
– odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
b) odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna;
c) odpowiedzialność materialna;
d) odpowiedzialność majątkowa;
e) odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
a) Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
b) Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
c) Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
d) Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
e) Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
f) Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
g) Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Radca prawny, współpracownik jednej z wiodących poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych, a także wybranych zagadnieniach z zakresu finansów publicznych. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.