Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ODMOWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ- WARSZTATY KONSTRUOWANIA DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

23 maja_09:00 - 14:00

329zł

Termin: 16 maja Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Czy wiecie Państwo jak poprawnie zdefiniować pojęcie informacji publicznej? Czy też pojęcia  informacji przetworzonej, szczególnie istotnego interesu publicznego, osoby pełniącej funkcję publiczną, dokumentu prywatnego? Ustawa o dostępie do informacji publicznej nadal nastręcza szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jak zatem skutecznie uzasadnić decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej? Kiedy należy odmówić dostępu do informacji publicznej?

To tylko niektóre z nurtujących pytań. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej za udzielanie informacji publicznej. Przedmiotem szkolenia jest omówienie prawnych aspektów odmowy udostępnienia informacji publicznej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej wraz  z uzasadnieniem faktycznym.

Pracownicy organów administracji publicznej w tym organów samorządu terytorialnego                         i jednostek organizacyjnych odpowiadający za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowani tematyką dostępu do informacji publicznej.

PROGRAM:

1. Jak definiować pojęcie informacji publicznej.
2.Czym różni się informacja prosta od informacji przetworzonej.
3.Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności.
4.Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
5.Uzasadnienie szczególnej istotności dla interesu publicznego.
6.Formy udostępniania informacji publicznej.
7.Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowania w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem).
8. Jawność danych w rejestrze umów.
9.Jak postępować z wnioskami anonimowymi.
10. Jak liczyć terminy? Udostępnienie niezwłoczne, a bez zbędnej zwłoki. 14 dni i 2 miesiące.
11. Konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona.
12. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej.
13. Możliwość odmowy realizacji obszernych wniosków, „paraliżujących” funkcjonowanie jednostki.
14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zasadność przekazania wniosku według właściwości. Konstrukcja decyzji odmawiającej.
15. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej (praktyczne przykłady rozstrzygnięć).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds.
obsługi prawnej i kadr JST. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania trener/szkoleniowiec.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach na kierunku kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień
publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Pasjonatka cyfrowej administracji. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland, poświęcone tematyce praw pracowniczych oraz roli kobiet na rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników.
Realizuje szkolenia autorskie dla powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem obsługi platformy praca.gov.pl., odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych a także służby przygotowawczej dla urzędników.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2022 r. cena za osobę to jedyne 299 zł 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.