Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY I REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELA PROCESU DYDAKTYCZNEGO. MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENY.

8 czerwca_15:00 - 18:00

100+(VAT)

Termin: 8 czerwca  Cena: 100  zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia: Przybliżenie zależności między oceną szkolną a organizowaniem i realizacją procesów edukacyjnych w szkole, w tym między planowaniem dydaktycznym a formułowaniem wymagań na stopnie szkolne w kontekście realizacji podstawy programowej. Osadzenie celów oceniania wewnątrzszkolnego i jego relacji do systemu egzaminów zewnętrznych w kontekście tworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Korzyści z uczestnictwa:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

Ø  Jakie są obowiązki nauczyciela (szkoły) w zakresie oceniania uczniów.

 • Jaki może być wpływ oceniania na sytuacje szkolną uczniów.
 • W czym ocenianie ma uczniom pomóc, a jakie są (mogą być) skutki podstawowych  błędów w dydaktyce i   ocenianiu. Jak tych błędów unikać.
 • Jak osiągać cele nowoczesnego oceniania.
 • W jaki sposób formułować wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu (I część wprowadzająca) oraz konwersatorium  (II część odnosząca się do formułowania wymagań na stopnie szkolne), z wykorzystaniem metod pracy bazujących na wiedzy i doświadczeniu uczestników. 

W trakcie szkolenia przewiduje się dyskusję (sesję pytań – odpowiedzi) odnoszącą się do problemów zgłaszanych przez uczestników. 

Program szkolenia:

 1. Ocenianie szkolne w przepisach prawa oświatowego, w teorii i praktyce szkolnej.
  2.   Istota i cechy oceny szkolnej. Ocena obiektywna czy ocena sprawiedliwa?
  3.  Struktura i główne założenia podstawy programowej – od wymagań na stopnie szkolne (PSO)  do planu wynikowego nauczyciela. Cele kształcenia   a wymagania na stopnie szkolne.

4.   Monitorowanie realizacji i efektów podstawy programowej.
5.  Sztuka motywacji a ocenianie wewnątrzszkolne.
6.  Ocenianie wspierające a ocenianie sumujące.

 

Anna Gocłowska.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

W przypadku udziału całej rady pedagogicznej szkoły/przedszkola cenę kształtujemy indywidualnie.


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.