szkolenie online

Jak przygotować się do e-doręczeń? – zmiana terminu wdrożenia na 10.12.2023

ID szkolenia: 1829

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#adres do doręczeń elektronicznych, #bazaadresów, #Budowa adresu do e-Doręczeń, #doręczeniaelektroniczne, #edoreczenia, #Moduł Uprawnień, #szkolenieonline, #usługahybrydowa, doręczenia

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

  • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych;
  • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne;
  • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia.

Adresaci

Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

Program szkolenia

I.Ustawa o doręczeniach elektronicznych definicje.
1.Podmiot publiczny,
2.Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
3.Operator wyznaczony,
4.Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
5.Publiczna usługa hybrydowa,
6.Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
7.Adres do doręczeń elektronicznych,
8.Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
9.Baza adresów elektronicznych – co to?
10.Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
11.Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
12.Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
13.Co z firmami i obywatelami?
14.Zarządzanie skrzynką doręczeń
15.Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
16.Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
17.Na jaki okres następuje wpis do bazy?
18.Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
19.Baza adresów elektronicznych – co to?
20.Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy

II. Operator wyznaczony. Umowa. Opłaty.
1. Kto pełni rolę operatora wyznaczonego?,
2. Zawarcie umowy z operatorem wyznaczonym,
3. Cennik operatora wyznaczonego,
4. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.

III.KPA a e Doręczenia
1. Art. 35 KPA,
2. Art. 39 KPA,
3. Decyzje o rygorze natychmiastowej wykonalności.

IV. Harmonogram wdrożenia e doręczeń.
1.Kiedy wchodzą do systemu poszczególne podmioty publiczne,
2.Kiedy wchodzą do systemu poszczególne podmioty niepubliczne,
3.Wyłączenia.

V. Jak się przygotować do e-doręczeń?
1. Jakie warunki należy spełnić?,
2. Wymogi techniczne i organizacyjne,
3. Korzyści z wdrożenia e-Doręczeń.

VI. Założenie adresu do e doręczeń. Konto testowe.
1.Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?,
2.Dodawanie adresu powiadomień,
3.Zmiana adresu powiadomień,
4.Złożenie wniosku,
5.Złożenie wniosku o dostęp do systemu testowego INT.

VII. Obsługa systemu
1.Interfejs programu,
2.Obsługa skrzynki do e-Doręczeń,
3.Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń,
4.Odbieranie wiadomości,
5.Odpowiedź na wiadomość,
6.Sortowanie wiadomości,
7.Przeszukiwanie skrzynki,
8.Wysyłanie wiadomości,
9.Dodawanie załączników,
10.Podgląd wiadomości,
11.Budowa adresu do e-Doręczeń,
12.Wyszukiwanie adresata wiadomości,
13.Zapisywanie kopii roboczej,
14.Kopie robocze,
15.Usuwanie wiadomości,
16.Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?,
17.Użytkownicy,
18.Dodawanie użytkownika,
19.Zarządzanie użytkownikiem,
20.Usuwanie użytkownika,
21.Role w systemie,
22.Dodawanie ról,
23.Usuwanie ról,
24.Modyfikacja ról,
25.Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról,
26.Zasoby – zarządzanie zasobami,
27.Systemy – dodawanie systemu.

VIII. Integracja z EZD
1. Jak przeprowadzić integrację?,
2. Jakie usługi można zintegrować?,
3. Przykłady integracji oraz wysyłek.

Prowadzący

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

01 grudzień 2023 09:00

Data do:

01 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac w 2023 r.

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia