szkolenie online

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu w placówce oświatowej

ID szkolenia: 2249

Kategorie

Oświata

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#obowiązki, #obowiązki sekretarza, #rodo, #sekretarz przedszkola, #sekretarz szkoły, oświata, przedszkole, sekretariat, szkoła, zasady
Opiekun szkolenia

Cel i korzyści

Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych.

Adresaci

• sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
• dyrektorzy,
• osoby zatrudnione w sekretariacie

Program szkolenia

Część I
1. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu w placówce oświatowej.
2. Podstawa prawna funkcjonowania sekretariatu
3. Kierowanie sekretariatem.
4. Zadania sekretariatu szkolnego
5. Organizacja pracy
6. Komunikacja i informacja
7. Organizacja spotkań służbowych
8. Dokumentacja w sekretariacie.
9. Korespondencja biurowa
10. Zasady redagowania pism
11. Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
12. Dokumentacja szkolna
13. Przepisy KPA

Część II
Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne
14. Wstęp do archiwistyki.
15. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
16. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
17. Organizacja sieci archiwalnej.
18. Rodzaje i postać dokumentacji.
19. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
20. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego.
21. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
22. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
23. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
24. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.
25. Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.

Część III
„RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych
26. Ochrona danych osobowych w sekretariacie
27. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO
•  dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,
• zbiór danych osobowych,
• przetwarzanie danych osobowych,
•  administrator danych osobowych i procesor,
•  anonimizacja i pseudonimizacja,
•  profilowanie
28. Kategorie danych osobowychjakie mogą być przetwarzane w pracy sekretariatu
29. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:
• zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
• zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
• zasada minimalizacji danych,
• zasada prawidłowości danych, zasada ograniczenia przetwarzania danych,
30.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
31. Klauzule informacyjne RODOw pracy sekretariatu
32. Obowiązki wynikające z RODOw pracy sekretariatu
33. Monitoring
34. Jak zaprojektować proces ochrony danych osobowych w sekretariacie
•  jak przeprowadzić audyt
•  wybór zabezpieczeń
• etapy tworzenia niezbędnej dokumentacji
• procedury – co powinny zawierać?
• podejście oparte na ryzyku

Część IV
Dyskusja

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 czerwiec 2023 08:00

Data do:

02 czerwiec 2023 11:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

330 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO

Zobacz więcej

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zobacz więcej

Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży – szkolenie warsztatowe, doskonalące.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia