Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Obowiązki prawne Nauczyciela / Dyrektora w szkole. Nauczyciel w świetle prawa karnego

24 września_09:00 - 13:00

399zł (+VAT)

Termin: 24. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

 

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Moduł I

Status prawny nauczyciela i dyrektora szkoły

 • Nauczyciel na gruncie prawa oświatowego.
 • Obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawnych.
 • Dyrektor na gruncie prawa oświatowego.
 • Obowiązki dyrektora szkoły wynikające z przepisów prawnych.
 • Funkcjonariusz publiczny czy osoba pełniąca funkcję publiczną?

Moduł II

Nauczyciel w świetle prawa karnego cz. 1

 • Ochrona prawna nauczyciela.
 • Najczęstsze przestępstwa, których ofiarami są nauczyciele.
 • Nauczyciel jako pokrzywdzony.
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – co należy wiedzieć?
 • Prawa pokrzywdzonego.

Moduł III

Nauczyciel w świetle prawa karnego cz. 2

 • Ogólne warunki odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu Karnego.
 • Przestępstwa a wykroczenia.
 • Odpowiedzialność karna nauczycieli – zagadnienia ogólne.
 • Nauczyciel jako sprawca przestępstwa.
 • System oświaty w orzeczeniach sądów – kazusy.

Adwokat dr inż. Michał Pietkiewicz jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie, prowadzi również zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, jak również w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie. Ponadto jako aktywny zawodowo adwokat prowadzi Kancelarię Adwokacką w Olsztynie.

Oprócz uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, Michał Pietkiewicz ukończył studia inżynierskie na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nadto ukończył studia podyplomowe z zakresu:

 • pedagogiki nauczycielskiej,
 • zarządzania oświatą,
 • prawnych aspektów inwestycji budowlanych.

 

Michał Pietkiewicz podczas wielu lat swojej aktywności zawodowej przeprowadził szereg szkoleń o tematyce prawniczej dla firm/instytucji w tym m.in:.

 • „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” – w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • „Służba przygotowawcza w służbie cywilnej” – Szkolenie prowadzone dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
 • „Stosowanie prawa w praktyce” – Szkolenie Prowadzone dla Kuratorium Oświaty;
 • „Inwestycja w kadry” – Szkolenie prowadzone dla pracowników terenowej administracji rządowej w Białymstoku przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego;
 • Szkolenia dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych i Spółek z Udziałem Skarbu Państwa – organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 31 SIERPNIA CENA ZA SZKOLENIE TO 329 ZŁ ZA OSOBĘ!

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.