szkolenie online

Obowiązki archiwisty zakładowego jako procedury realizowane w archiwach zakładowych i składnicach akt

ID szkolenia: 1769

Kategorie

Archiwistyka

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#Analiza SWOT dla zagadnie archiwalnych, #archiwumzakładowe, #online, #prawoarchiwalne, #składnicaakt, archiwum
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. marca cena szkolenia to 319 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest analiza aktualnych kierunków postępowania z dokumentacją  w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwów państwowych. W trakcie spotkania poza wykładem, będzie miejsce na dyskusję.

Szkolenie odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych, wprowadzając w zakres wiedzy kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia.

Omówienie procedur, które realizuje archiwista zakładowy w swojej pracy w archiwum lub składnicy akt, z uwzględnieniem aktualnych interpretacji prawa archiwalnego. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe i składnice akt. Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

 

Adresaci

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do archiwistów zakładowych zatrudnionych w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe (takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości), lub składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach akt.

Program szkolenia

 1. Kim jest archiwista zakładowy i jakie są jego obowiązki (sylwetka pracownika).
 2. Zdefiniowanie odpowiedzialności archiwisty zakładowego i kierowników komórek merytorycznych za dokumentację wytwarzaną w jednostce organizacyjnej.
 3. Kontrole i ekspertyzy archiwum państwowego (uczestnicy procesu kontrolnego
  w jednostce organizacyjnej: szef jednostki, koordynator czynności kancelaryjnych, twórcy dokumentacji, archiwista zakładowy).
 4. Porządkowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia w archiwum i składnicy akt. Etapy i reguły obowiązujące przy pracach porządkowych dokumentacji przechowywanej w magazynach archiwalnych.
 5. Prowadzenie ewidencji dokumentacji, czyli środki ewidencyjne niezbędne archiwiście. Zagadnienie aktualizacji formularzy.
 6. Problematyka udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum. Kwerendy i wypożyczenia to sprawy realizowane w podmiocie.
 7. Wycofanie akt jako narzędzie opisane w instrukcjach archiwalnych.
 8. Wieloetapowość procedury przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jako procedura, w której uczestniczy archiwista. Jak prawidłowo przygotować wniosek na brakowanie, by umożliwić niszczenie dokumentacji.
 10. Skontrum zbioru dokumentacji – jak przebiega i na czym polega.
 11. Przygotowanie sprawozda z działalności archiwisty zakładowego.
 12. Identyfikacja ryzyk związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej prowadzeniem w oparciu o przepisy i praktykę kancelaryjno-archiwalną.
 13. Analiza SWOT dla zagadnie archiwalnych.
 14. Dyskusja

Prowadzący

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 kwiecień 2023 09:00

Data do:

13 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia