Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowy JPK dla jednostek sektora finansów publicznych od października 2020 roku – zasady stosowania oraz zmiany w ustawie o VAT istotne dla JSFP

11 grudnia 2020_09:00 - 13:00

259zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel.888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

I JPK_V7m i V7k  jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych jednostek finansów publicznych – aspekty prawne i praktyczne

 1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
 1. Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii, co z jednostkami wyłączonymi z VAT?
 2. Czy składać korekty JPK oraz w jakim zakresie?
 3. Jak umocować osobę do podpisywania nowego JPK? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
 1. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla jednostek sektora finansów publicznych:
 1. rodzaje pól struktury – pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych,
 2. sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
 • sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
 • faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
 • dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK z symbolem WEW,
 • które dane można zaprezentować w sposób zagregowany, a w których przypadkach dane muszą być zaprezentowane na poziomie dokumentu?
 • sposób ujęcia w strukturze faktur z mechanizmem podzielonej płatności
 • oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi
 • uszczegółowienie zasad prowadzenia ewidencji VAT od pażdziernika 2020 r. – omówienie elementów ewidencji VAT po zmianach w przepisach.
 1. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK  przez Ministerstwo Finansów:
 • procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK – walidacja krok po kroku,
 • jakie błędy spowodują, że jednostka jako podatnik będzie wzywany do korekty JPK i jakie aneksje są związane z brakiem korekty?
 • jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK?
 • walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,
 • tworzenie JPK  we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.
 1. JPK i Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontroli sektora budżetowego:
 1. wykorzystanie JPK jako źródła informacji o podatnikach:
 • wykorzystanie JPK do weryfikacja zwrotów VAT,
 • inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK przez Ministerstwo Finansów,
 • wykorzystanie JPK do czynności egzekucyjnych.

 

II   Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego w kontekście wysyłki nowego JPK przez pracowników sektora budżetowego

 1. Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej
  Jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność karną skarbową ?
  3. Na czym polega społeczna szkodliwość czynu?

III. Zmiany wprowadzone ustawami COVID’owymi w zakresie kas fiskalnych, białej listy i mechanizmu podzielonej płatności, w tym również:

– darowizny wyrobów medycznych a VAT –zmiany ustawa COVID,

– nowa matryca VAT od 1 lipca 2020 roku zasady stosowania przez JSFP,

– zmiany w klasyfikowaniu towarów z kodów PKWiU na kody CN,

– stosowanie wiążącej informacji stawkowej w zakresie wątpliwości co do stawek VAT,

– nowe wzory oświadczeń do podpisania przez pracowników obsługujących kasy fiskalne

IV Slim VAT na czym będzie polegać zmiana od 2021 roku?

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20 listopada cena za szkolenie to 239 zł / osobę!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.