szkolenie online

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tworzenie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ( Diagnostyczno – Pomocowych) – stan obecny i po zmianie Ustawy. Realizacja Procedury Niebieska Karta

ID szkolenia: 2616

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #webinar, GR, grupy robocze, Niebieska Karta, nowelizacja, pomoc społezne, zespoły interdyscyplinarne, ZI
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 25. kwietnia cena to jedyne 349 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

– Zapoznanie uczestników ze zmianami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– Praktyczne wyjaśnienie zmian w realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w stosunku do obowiązujących przepisów;
– Praktyczne omówienie zmian oraz sposobów realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe oraz procedury Niebieskie Karty;
– Dobre praktyki, w zakresie wdrażania nowelizacji przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty i służby zdrowia, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorów sądowych oraz wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program szkolenia

– Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy;
– Pojęcie przemocy domowej – stan po zmianach;
– Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej;
– Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej;
– Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;
– Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, jako obligatoryjny dokument po zmianie przepisów Ustawy;
– Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
– Monitorowanie procedur Niebieskie Karty po zmianie przepisów;
– Częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu po zmianie przepisów;
– Role i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Role i zadania zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu;
– Co to jest procedura Niebieskie Karty?;
– Interwencyjność procedury Niebieskie Karty;
-„Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – omówienie pojęcia;
-Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej, po zmianie przepisów Ustawy;
-Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć;
-Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
-W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;
-Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
-Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu;
-Osoby małoletnie a procedura NK, po zmianie przepisów;
– Realizacja NK, w trakcie zmiany przepisów Ustawy;
– Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
-Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy;
-Formularz „A” a nieobecność osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
-Odebranie broni osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy domowej;
– Powołanie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
– Zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych w realizacji procedury NK;
-Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza;
-Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;
-Notatki członków GDP w ramach procedury NK;
-Zaproszenie osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy i Wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
-Zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury NK po zmianie przepisów;
-Brak współpracy w ramach procedury NK;
-Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK, jako ustawowy obowiązek członków Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
-Protokoły z posiedzeń GDP/ZI. Zasady sporządzania i różnice;
-Procedura NK dla osób nie mieszkających razem;
-Procedura NK w stosunku do obcokrajowca.;
-Jak postąpić gdy osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy mieszka w innej gminie niż osoba podejrzewana o stosowanie przemocy?. Przekazywanie dokumentacji po zmianie przepisów.
-Pismo o wgląd w sytuację rodzinną;
-Niebieska Karta „C”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
-Niebieska Karta „D”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
– Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP;
-Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK. Zasady sporządzania Zawiadomienia;
-Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP;
-Kto obecnie zamyka procedurę NK a kto po zmianie przepisów?;
– “Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia;
-Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Omówienie zasad sporządzania;
– Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta;
-Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK, po zmianie przepisów Ustawy;
-Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy;
– Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
-Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;
– Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
– Postępowanie skargowe na działalność Zespołu lub GDP;
– Omówienie projektu planowanej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej;
– Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki.

 

Prowadzący

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 czerwiec 2023 08:00

Data do:

13 czerwiec 2023 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

379 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystko, co zamawiający powinien wiedzieć przygotowując umowę

Zobacz więcej

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia