Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance)

27 stycznia_10:00 - 15:00

579zł(+VAT)

Termin: 27. stycznia Miejsce: Łódź Cena: 579 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Podczas warsztatów zostaną przedstawione następujące zagadnienia:AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • systemy Whistleblowing`u i sygnaliści,
 • nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • tworzenie skutecznych systemów zarządzania zgodnością – Compliance,
 • jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Przedsiębiorcy, w tym spółki prawa handlowego oraz jednostki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

MODUŁ I

Systemy Whistleblowing`u i sygnaliści:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • tryby dokonywania zgłoszeń i odpowiednie procedury działań następczych
 • ochrona sygnalisty

MODUŁ II

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i nowa ustawa o jawności życia publicznego

 • Wprowadzenie , co się zmienia i jakie tworzy ryzyka?
 • Kto jest podmiotem zbiorowym?
 • Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Sankcje
 • Compliance w nowym porządku prawnym

MODUŁ III

Skuteczne systemy zarządzania zgodnością (Compliance) – Tworzenie bezpiecznej organizacji

 • Wzorce należytej staranności
 • Dobre praktyki
 • Zasady tworzenia CMS (Compliance Management Systems)

MODUŁ IV

 • Co zrobić jak wydarzy się najgorsze?

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył podyplomowe studia Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim i studium menedżerskie MiniMBA w PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ i Minot State University. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer (ACO).

Kierownik projektu System Zarządzania Zgodnością (Compliance) i Rzecznik Etyki w MPK-Łódź Spółka z o.o.

Równocześnie prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizując się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, ochroną danych osobowych oraz Compliance. Prelegent na różnych konferencjach i warsztatach

Autor kilkudziesięciu artykułów na temat ochrony danych osobowych i Compliance.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Do dnia 17 grudnia 2021 r. muszą w Polsce zacząć obowiązywać przepisy niezbędne do wykonania Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 Obecnie trwają prace m.in. nad:

 • projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 13. stycznia 2020 cena szkolenia to 559 zł/os.

Szczegóły

Data:
27 stycznia
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
579zł(+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Łódź, Cosinus
ul. Wólczańska 4A
Łódź, łódzkie 90-515 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.