Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowe zasady doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym od 1 lipca 2021 r.

29 czerwca_09:00 - 13:00

325zł(+VAT)

Termin: 29. czerwca  Miejsce: ON-LINE Cena: 325 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, którzy stosują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w załatwianiu spraw administracyjnych oraz adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pełnomocnicy reprezentujący strony w postępowaniach administracyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi regulacjami dotyczącymi doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i wynikającymi z wejścia w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

1.  Cel i założenia wprowadzenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
2. Pojęcie doręczenia elektronicznego.
3. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa oraz kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
6. Tworzenie i wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
7. Obowiązek utworzenia skrzynki doręczeń i wyznaczenia jej administratora.
8. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
9. Zmiany w zasadzie pisemności postępowania administracyjnego.
10. Sposoby doręczeń przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zasada oficjalności doręczeń.
11. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych.
12. Moment doręczenia pisma drogą elektroniczną.
13. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania administracyjnego.
14. Omówienie zmian w zakresie podań, wniosków, pełnomocnictw, ponaglenia, decyzji i postanowień, milczącego załatwienia sprawy oraz zaświadczeń w związku z doręczeniami elektronicznymi.
15. Omówienie przepisów przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych.
16. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej.
17. Przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych w związku z nowelizacją ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawie energetycznym i prawie ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w organach administracji publicznej jak i w kancelariach prawnych obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego.
Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych o charakterze prawniczym. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładowca prowadzący zajęcia między innymi z prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, kontroli i nadzoru nad działalnością administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 14. czerwca 2021 r. cena szkolenia to 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.