szkolenie online

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – świadczenie wspierające. Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym w zakresie świadczeń opiekuńczych

ID szkolenia: 2874

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, edukacja, opiekuńcze, osoby niepełnosprawne, pomoc społeczna, rodzinne, świadczenia, świadczenia wspierające

Obowiązki informacyjne organów w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Wpływ nowego świadczenia - świadczenia wspierającego na świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne – problemy wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Przedmiotem proponowanego szkolenia są zagadnienia prawne i problemy związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz zmian w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, dotyczących przede wszystkim świadczeń opiekuńczych. Omówione zostaną zasady dotyczące ustalania prawa i przyznawania nowego świadczenia, jego wpływu na inne świadczenia- świadczenia opiekuńcze, obowiązki organów oraz zasady wyboru pomiędzy świadczeniami opiekuńczymi i świadczeniem wspierającym. Podczas szkolenia omówiony zostanie także wpływ nowych przepisów na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy społecznej i przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, w tym m.in. ustaleniem dochodu oraz kwestie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego dla dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej Ponadto przedmiotem szkolenia będą także dotychczasowe problemy praktyczne dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi w gminach i ośrodkach pomocy społecznej, pracownicy pcpr zajmujący się zadaniami dotyczącymi pieczy zastępczej

 

Program szkolenia

1. Zasady przyznawania świadczenia wspierającego – cel świadczenia, osoby uprawnione,, wysokość, organ właściwy, przesłanki negatywne.
2. Postepowanie w sprawach o świadczenie wspierające.
3. Informowanie stron postępowań administracyjnych o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym – wpływ na pobierane świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
4. Obowiązek poinformowania o zasadach wyboru świadczeń
5. Uprawnienia do wyboru świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego – tryby postępowania.
6. Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych
7. Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenia opiekuńcze w tym przede wszystkim kwestie dotyczące nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego: przesłanki, osoby uprawnione
8. Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej.
9. Świadczenie pielęgnacyjne a uprawnienia rolników.
10. Uprawnienia osób otrzymujących dotychczasowe świadczenia opiekuńcze
11. Dotychczasowe problemy praktyczne dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
12. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, radca prawny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 grudzień 2023 09:00

Data do:

12 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

NOWOCZESNY KUCHARZ – dwudniowy kurs dla KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OSÓB DOROSŁYCH (domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, uzdrowiskach itp.)

Zobacz więcej

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia