szkolenie online

Normatywy kancelaryjno-archiwalne w jednostka samorządu terytorialnego

ID szkolenia: 2658

Kategorie

Archiwistyka

Region

Nie określono

Tagi

#instrukcja_kancelaryjna, #JST, #Normatywy kancelaryjno-archiwalne, #obieg dokumentów, #systemy kancelaryjne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 08.maja cena za szkolenie to 299 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Program szkolenia pozwala na poznanie kluczowych definicji i rozwiązań prawnych w zakresie regulacji normatywów kancelaryjno – archiwalnych. Celem szkolenia jest usystematyzowanie zagadnień związanych z obiegiem dokumentacji w jednostce i odpowiedzialnością w zakresie ewidencjonowania, znakowanie i przechowywania dokumentów.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest każdemu pracownikowi administracji publicznej, koordynatorom czynności kancelaryjnych oraz pracownikom obsługującym wpływy korespondencji do jednostki i wykonującym czynności kancelaryjne.

Program szkolenia

1.Rodzaje normatywów kancelaryjno-archiwalnych i inne regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania dokumentacja w jednostce organizacyjnej – obowiązki regulacyjne

2.Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

3.Kategoria archiwalna akt A i B – różnice w postępowaniu

4.Systemy kancelaryjne i obieg dokumentów w jednostce/kluczowe elementy obiegu dokumentacji/ punkty zatrzymania

5.Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją/ przesyłki papierowe w EZD – rejestracja, odwzorowania cyfrowe, oddawanie do składu chronologicznego/obieg dokumentów w EZD – dekretacja, rejestracja spraw, korespondencja wewnętrzna, współdziałanie komórek

6. System tradycyjny/przyjmowanie i rejestracja przesyłek

7.Dokumenty elektroniczne w systemie tradycyjnym – przyjmowanie i rejestracja maili, przesyłek ePUAP i nośników informatycznych, rola wydruków, tworzenie i wysyłka dokumentów elektronicznych, przechowywanie nośników informatycznych w systemie tradycyjnym

8.Rejestracja spraw i spis spraw, tworzenie znaku sprawy /teczki, podteczki, teczki zbiorcze i ich znaki/ sprawy w komórkach merytorycznych i pozostałych/tworzenie pism, załatwianie spraw

9.Procedura zatwierdzania i uzgadniania treści normatywów z archiwami państwowymi/ Wdrażanie procedur kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach organizacyjnych

10.Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej/ budowa jrwa/ Jak poprawnie obliczyć czas przechowywania akt/Uzupełnianie jrwa o nowe zadania podmiotu

11.Zasady archiwizacji dokumentacji. Zakres i przedmiot instrukcji archiwalnej.

12.Ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania) w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne.

Prowadzący

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

22 maj 2023 09:00

Data do:

22 maj 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

330 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia