Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nieruchomości rolne w pigułce.

20 września_09:00 - 11:00

249(+VAT)

Termin: 20 wrzesień  Cena: 249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk, tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, architekci, geodeci, geolodzy, inwestorzy, deweloperzy, urbaniści, pracownicy związani z ochroną środowiska, gospodarowaniem gruntami, leśnicy, pracownicy organów podatkowych, właściciele gruntów rolnych.

 1. Pojęcie nieruchomości rolnej w polskim systemie prawnym.
 2. Gospodarstwo rolne w ujęciu prawnym.
 3. Ochrona gruntów rolnych:
 4. a) przedmiot i forma ochrony;
 5. b) zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolne;
 6. c) wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
 7. Obrót nieruchomościami rolnymi:
 8. a) obrót nieruchomościami rolnymi w ujęciu własnościowym:

– pojęcie nieruchomości rolnej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego;

– konstrukcja normatywna gospodarstwa rodzinnego oraz rolnika indywidualnego oraz w ustawie            o kształtowaniu ustroju rolnego;

– reglamentacja obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego   (metoda administracyjnoprawna oraz cywilnoprawna).

 1. b) dzierżawa nieruchomości rolnych.
 2. c) obrót nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

– Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako powiernik Skarbu Państwa;

– formy gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa;

–  sprzedaż oraz dzierżawa nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 1. d) ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Absolwentka  podyplomowych studiów na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, (L.L.M. Advanced Master of Law).  Od lat specjalizuje się w prawie żywnościowym, ze szczególnym uwzględnieniem żywności prozdrowotnej. W 2017 r., na Uniwersytecie Warszawskim obroniła pracę doktorską dotyczącą suplementów diety.  Od 2006 roku prowadzi  kancelarię radcowską świadcząca wyspecjalizowaną pomoc prawną z zakresu prawa żywnościowego, farmaceutycznego i medycznego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, m.in. w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, prelegent konferencji adresowanych do przedsiębiorców z branży żywnościowej, prawników praktyków i lekarzy.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl


Przy zgłoszeniu do 30. sierpnia 2021 r.cena szkolenia to 199 zł/os!
Przy zgłoszeniu większej ilości osób możliwość negocjacji ceny!


FORMA ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  profesjonalną platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertom na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.