Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2 kwietnia_09:00 - 13:00

345zł (+VAT)

Termin: 2. kwietnia  Miejsce: online Cena: 345 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Opis szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kolejne zmiany egzekucji, opłatach i odbiorze odpadów komunalnych. Zmiany  wpływające na podejmowane uchwały, zorganizowanie sposobu odbierania odpadów komunalnych przez gminy, kary finansowe dla pracowników za brak kontroli.

Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Nowe obowiązki wierzyciela związane z treścią upomnienia
 3. Nowy wzór upomnienia
 4. Nowe obowiązki wierzyciela – Wójta/Burmistrza/Prezydenta
 5. Zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 6. Upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 7. Tytuły wykonawcze
 8. Treść tytułów wykonawczych – pouczenia
 9. Zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego
 10. Obowiązek przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych  informacji organowi egzekucyjnemu.
 11. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne
 12. Kary finansowe dla wójta/ burmistrza/ prezydenta lub pracownika merytorycznego za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie stosowania przepisów dotyczących odpadów komunalnych
 13. Korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
 14. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody, ilości osób, powierzchni, gospodarstwa domowego
 15. Nowe zasady zaliczania wpłat – przepisy OP a przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 16. Decyzje wymiarowe określające wysokość opłaty w przypadku niezłożenia pierwszej deklaracji oraz niezłożenia nowej – kolejnej deklaracji zmieniającej
 17. Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty
 18. Dowody w postępowaniu wymiarowym
 19. Decyzja zamknięta – przypadki i decyzja otwarta
 20. Decyzja za okres wsteczny
 21. Czy organ wydaje decyzję o opłacie podwyższonej czy też na stawkę podstawową
 22. Deklaracja, co ma być w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 23. Jak powinna wyglądać deklaracja za nieruchomości niezamieszkałe
 24. Nieruchomości niezamieszkałe – problemy ze stawkami i zgoda właściciela nieruchomości
 25. Jak zrobić odpis w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
 26. Nieruchomości mieszane a opłata
 27. Stawki opłat za pojemniki i worki
 28. Stawki opłat za nieruchomości wypoczynkowe i rodzinne ogrody działkowe
 29. Jak powinna wyglądać deklaracja z nieruchomości wypoczynkowej
 30. Decyzja w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów
 31. Powiadomienie przez podmiot burmistrza i właściciela nieruchomości
 32. Zawiadomienie z pouczeniem egzekucyjnym w przypadku zmiany stawek opłat
 33. Częstotliwość odbioru odpadów, zmiany dla gmin wiejskich i części wiejskiej gminy miejskiej
 34. Limitowanie odbioru odpadów
 35. Strumień odpadów w PSZOK
 36. Szacowanie wartości zamówienia a rozliczenie od 1 mg odebranych odpadów
 37. Wymagania zamawiającego od podmiotu odbierającego w przypadku zwolnienia na kompostowanie bioodpadów
 38. Odpady rolnicze – jak wygląda zbiórka w PSZOK, czy jest to obligatoryjne
 39. Rozliczanie oddawania odpadów rolniczych
 40. Zmiana danych a termin na złożenie nowej deklaracji
 41. Okres wsteczny w opłacie
 42. Okres bieżący na złożenie deklaracji o wysokości opłaty – praktyczne przykłady
 43. Zmniejszenie wysokości opłaty wstecz – przykłady
 44. Brak zamieszkiwania na nieruchomości – co zrobić
 45. Kilka deklaracji z bloku wielorodzinnego
 46. Odpady z cmentarzy, terenów zielonych
 47. Sankcje dla gminy za brak kontroli, w tym kontroli segregacji
 48. Kiedy powstaje obowiązek wnoszenia opłaty
 49. Zmiana właściciela nieruchomości a deklaracja
 50. Deklaracja”0” – co w przypadku niezłożenia takiej deklaracji
 51. Górne stawki opłat
 52. Obowiązek zbilansowania systemu
 53. Dochody gminy ze sprzedaży surowców wtórnych a opłata
 54. Sankcje karne dla właścicieli nieruchomości – nowość
 55. Oraz inne zagadnienia związane z ustawą śmieciową

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20. marca cena to jedyne 315 zł/os!!

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ

Szczegóły

Data:
2 kwietnia
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
345zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.