Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 grudnia 2020_09:00 - 14:00

315zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: on-lineCena: 315zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Opis szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kolejne zmiany egzekucji, opłatach i odbiorze odpadów komunalnych. Zmiany  wpływające na podejmowane uchwały, zorganizowanie sposobu odbierania odpadów komunalnych przez gminy, kary finansowe dla pracowników za brak kontroli

Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

1. Przesunięcie terminu na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2019 rok,
2. Nowy termin na przyjęcie uchwał śmieciowych dostosowujących akty prawa miejscowego do nowelizacji /deklaracje. zwolnienia za kompostowanie, stawki opłaty podstawowej i podwyższonej, stawki opłaty za pojemniki i worki, regulaminy, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług/
3. Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Nowe obowiązki wierzyciela związane z treścią upomnienia
5. Nowy wzór upomnienia
6. Zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
7. Upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
8. Nowe tytuły wykonawcze
9. Nowa treść tytułów wykonawczych – pouczenia
10. Nowe zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego
11. Nowy obowiązek przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych informacji organowi egzekucyjnemu
12. Nowy termin na wprowadzenie stawek opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych
13. Dłuższe stosowanie stawek opłat za pojemniki i worki z odpadami komunalnymi, obowiązywanie wyższych stawek opłat za pojemniki bądź worki niż określone w ustawie.
14. Czy należy wystawiać upomnienia i tytuły wykonawcze.
15. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości
16. Kary finansowe dla wójta/ burmistrza/ prezydenta lub pracownika merytorycznego za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie stosowania przepisów dotyczących odpadów komunalnych
17. Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady
18. Zapisy SIWZ, SOPZ, projektów umów a zabezpieczenie obowiązków gminy w zakresie kontroli segregowania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów
19. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody
20. NOWE ZASADY ZALICZANIA WPŁAT – przepisy OP a przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
21. NOWA DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
22. JAK POWINNA WYGLĄDAC DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
23. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – PROBLEMY ZE STAWKAMI I ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
24. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
25. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE A OPŁATA
26. NOWE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
27. NOWE STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE I RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
28. JAK POWINNA WYGALĄDAĆ DEKLARACJA Z NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWEJ
29. CZY MOŻNA ZADEKLAROWAĆ BRAK SEGREGACJI ODPADÓW
30. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
31. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
32. INFORMACJA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY O BRAKU SEGREGACJI – POSTĘPOWANIE ORGANU
33. WYMOGI SEGREGACJI ODPAÓW W TREŚCI REGULAMINU
34. CO POWINNY ZAWIERAĆ NOWE UCHWAŁY
35. DO KIEDY NALEŻY PODJĄĆ UCHWAŁĘ O ZWOLENIENIU NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
36. ZAWIADOMIENIE Z POUCZENIEM EGZEKUCYJNYM W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK OPŁAT
37. NOWY RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT
38. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Z CZĘŚCIĄ SZCZEGÓŁOWĄ DOTYCZĄCA OPŁAT I WYDATKÓW W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM
39. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW, ZMIANY DLA GMIN WIEJSKICH I CZĘŚCI WIEJSKIEJ GMINY MIEJSKIEJ
40. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
41. NOWY STRUMIEŃ ODPADÓW W PSZOK
42. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA A ROZLICZENIE OD 1 Mg ODEBRANYCH ODPADÓW
43. PROBLEM Z UCHWAŁĄ DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA Z POWODU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA
45. KONTROLA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
46. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OD PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO W PRZYPADKU ZWOLNIENIA NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
47. ODPADY ROLNICZE – JAK WYGLĄDA ZBIÓRKA W PSZOK, CZY JEST TO OBLIGATORYJNE
48. ROZLICZANIE ODDAWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH
49. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
50. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
51. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
52. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
53. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
54. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
55. ODPADY Z CMENTARZY, TERENÓW ZIELONYCH
56. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI, W TYM KONTROLI SEGREGACJI
57. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
58. GÓRNE STAWKI OPŁAT
59. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU
60. DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH A OPŁATA
61. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI – NOWOŚĆ
62. ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NOWELĄ USTAWY ŚMIECIOWEJ

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ

Szczegóły

Data:
11 grudnia 2020
Czas:
09:00 - 14:00
Koszt:
315zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , ,

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.