szkolenie online

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej na rok 2024

ID szkolenia: 2632

Kategorie

Oświata

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, dane, nadzór, oświata, sio, subwencja
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17. listopada cena szkolenia to 359 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzania danych, za które odpowiada jst, oraz weryfikacji danych wprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne wskazówki, jak należy prowadzić nadzór nad prawidłowością przekazywania danych do SIO przez placówki publiczne i niepubliczne.  Zostanie również zaprezentowana aplikacja SIO dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego. Oprócz technicznych aspektów zostaną przekazane również aspekty merytoryczne wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczania subwencji oświatowej oraz eliminowania zaistniałych w SIO błędów mogących skutkować niewłaściwym naliczeniem subwencji.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych w Systemie Informacji Oświatowej.
2. Zakres i terminy przekazywania danych do SIO (omówienie zakresów i terminów obowiązujących szkoły/placówki oświatowe oraz jst).
3. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej kolejny rok budżetowy według stanu na 30 września roku bazowego – odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO:
• obowiązek potwierdzania przez JST prawdziwości danych zawartych w zestawieniach („raport subwencyjny”),
• obowiązek porównania danych zawartych w zestawieniach z danymi, którymi dysponuje JST, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez JST dotacji dla placówek niesamorządowych,
• obowiązek niezwłocznej modyfikacji danych przez szkołę/placówkę oświatową po stwierdzeniu przez JST nieprawdziwości wprowadzonych danych.
4. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą (na przykładzie kontroli prowadzonych przez NIK lub KAS).
5. Kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego, m.in. w kontekście naliczania subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, podstawy prawne sprawowania nadzoru w tym zakresie (przykładowy protokół kontroli przeprowadzanej w szkole).
6. Porady praktyczne dla uczestników – z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności bazy danych SIO oraz „strefy pracownika”.

Prowadzący

Doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie prawa oświatowego, pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą (dyrektor szkoły, wizytator kuratorium oświaty, wicedyrektor regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: Systemu Informacji Oświatowej, dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych (w tym pomocy de minimis), zmian w przepisach prawa oświatowego, jak również organizacji pracy szkół.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

11 grudzień 2023 09:00

Data do:

11 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ ORAZ DOKUMENTACJA GHP, GMP I HACCP ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Zobacz więcej

Cyberbezpieczeństwo dla osób zarządzających JST

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia