Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki od 01.01.2021 r.

26 stycznia_09:00 - 14:00

329zł(+VAT)

Termin: 26.  stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• podmioty korzystające ze środowiska (emisja z pojazdów, kotłowni);
• firmy wytwarzające odpady;
• wprowadzający produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• importerzy pojazdów;
• obiekty handlowe sprzedające torby z tworzyw sztucznych;
• zakłady produkcyjne;
• zakłady przemysłowe;
• restauracje, hotele;
• wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

• funkcjonowanie zgodnie z prawem
• zwiększenie świadomości środowiskowej wynikającej z przepisów prawa
• uniknięcie sankcji administracyjnych i biznesowych związanych z nieprzestrzeganiem obowiązków
• wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem
• przygotowanie się do ewentualnej kontroli
• zwiększenie konkurencyjności na rynku
• moduły praktyczne

 1. Nowe wytyczne dot. magazynowania odpadów – kogo dotyczą?
 2. Podział obowiązków na dwie grupy przedsiębiorców – omówienie wytycznych dla każdej z grup,
 3. Jak praktycznie dostosować się do przepisów?
 4. Terminarz wejścia w życie poszczególnych obowiązków,
 5. Jak prawidłowo zabezpieczyć odpady przed czynnikami atmosferycznymi?
 6. Nowy obowiązek oznakowania odpadów niebezpiecznych
 7. Wyjątki i zwolnienia dot. obowiązków magazynowania odpadów
 8. Kontrola WIOŚ w firmie dot. gospodarki odpadami – na co zwracać uwagę?
 9. Podsumowanie i dyskusja, omówienie przypadków i problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.

Magister Inżynier ochrony środowiska, audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki odpadami (BDO), gospodarki wodno-ściekowej i emisyjnej. Pierwsze doświadczenie zbierał w pracy administracyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie przeprowadzał analizy środowiskowe w oprogramowaniu GIS. Autor licznych opracowań dot. gospodarki odpadowej, w tym zezwoleń na zbieranie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech (Poznań) oraz konferencji EKOKONGRES – kompendium wiedzy dla firm. Prelegent na licznych szkoleniach z zakresu ustawy odpadowej, wodnej, opakowaniowej i f-gazowej. Zajmuje się doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2021 cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.