Lista płac 2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku.

ID szkolenia: 1132

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#lista płac 2021, #Polski Ład, #potrącenia z wynagrodzeń, #progi podatkowe, #res edukacja, #szkolenie online, #wynagrodzenie postojowe, #zasiłku ZUS, #zmiany w 2022
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 02 wrzesień Cena: 329 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

[/su_tab]

Cel szkolenia

Cel szkolenia; Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA 5 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU

 

Program szkolenia

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

 • Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac,
 • Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Ewidencja czasu pracy a lista płac
 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
 • rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca a
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
 • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  ,

Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy

 • Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  a/ okres wyczekiwania na świadczenie
  b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  c / wypłacane za roczny okres
 • Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
 • Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
  • Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni – proponowane zmiany w 2022 r.
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasiłek opiekuńczy COVID 19
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
 • Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
 • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
 • Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
 • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
 • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie

 

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Zbieg tytułów
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z „ parobanków”
 • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
 • SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 
 • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców

Panel dyskusyjny

 

Prowadzący

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 12 sierpnia  2021 r. cena szkolenia to 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 wrzesień 2021 09:00

Data do:

02 wrzesień 2021 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

329 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia