Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład)

4 lutego_09:00 - 15:00

419(+VAT)

Termin: 4 lutego Cena: 419 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaci Metodyka szkolenia Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z NALICZANIEM WYNAGRODZENIA  w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA 5 DNI PRTZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian. Zmiany dotyczą również  działu płac.

 • Skala podatkowa 2021 r. a zmiany w 2022 r.
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
 • Składka zdrowotna na liście płac – zmiany od 01.01.2022 r.
 • ulga dla „klasy średniej”
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

ZMIANY ZUS:

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA
• Akty prawne regulujące wynagrodzenie pracowników samorządowych.
• Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
• Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac,
• Składka zdrowotna na liście płac – proponowane zmiany od 01.01.2022 r.
• Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022
• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Proponowane zmiany wynagrodzenia dla Pracowników Samorządowych
• Składniki wynagrodzenia:
a. Wynagrodzenie zasadnicze
b. Dodatek stażowy
c. Jubilatka – czy tylko do 45 letniego stażu pracy?
d. Dodatek motywacyjny
e. Dodatek funkcyjny
f. Wynagrodzenie za nadgodziny- interpretacja NIK. RIO.
g. Nagrody
h. odprawa emerytalno -rentowa
i. trzynasta pensja pracownika samorządowego:
• podstawy prawne
• zasady ustalania uprawnień,
• składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
• przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
• przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
• sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

1. Zasady naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy Pracownika Samorządowego .

2. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
• Ustalenie kwoty brutto
• wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
• wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
• ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

3. Stopnie zaszeregowania płacowego a wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy obowiązującego w danym roku podatkowym
– Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
– Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
– Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana etatu w trakcie miesiąca
– Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
– Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
– Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
– Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
– Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
– Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
– Naliczenia świadczenia; zwolnienie świadczenia pracy
– Naliczania wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika-„ Jubilatka”
– Naliczanie odprawy emerytalnej.
– Koronawirus – a wynagrodzenie pracowników
– Wynagrodzenie postojowe pracownika samorządowego
– Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

4. Zmiany od 01.01.2022
– Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
– Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
– Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
– Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
– Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
– Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

5. Zmiany od 02.08.2022 r.
6. Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy – dyrektywa UE
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

8. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy:
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres
• Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
• Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
• zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
• COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
• COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni y
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID 19
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Kwarantanna /izolacja w warunkach domowych a praca zdalna lub wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy za przepracowana przy pracownikach zatrudnionych na cząstki etatu.
• Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

9. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Zbieg tytułów
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
• Potrącenia z „parabanków”
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019

10. ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

11. Panel dyskusyjny

Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków.
Przez okres ostatnich 5 lat wykładowca przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 15 tyś. osób.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 PRZY ZGŁOSZENIU DO 17 STYCZNIA CENA ZA SZKOLENIE TO 389 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.