szkolenie online

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

ID szkolenia: 566

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dzierżawa, #gospodarka nieruchomoścciami, #nadzór nad mieniem, #najem, #nieruchomości, #prawobudowlane, #resedukacja, #specjalista do spraw nieruchomości, podatki
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 05.kwietnia cena za osobę to jedyne 529 zł.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem.

Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i inne osoby pracujące w wydziałach związanych z nieruchomościami oraz wykonujące nadzór nad mieniem podmiotów publicznych, osoby wydające decyzje administracyjne z zakresu tematyki kursu, a także osoby związane z dziedziną nieruchomości publicznych.

Program szkolenia

I dzień kursu

1.Kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zakres praktycznej wiedzy dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami wraz z aktualnymi zmianami dotyczącymi przekształcenia użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z uwzględnieniem praktyki stosowania przepisów ustawy i jej nowelizacji w bieżącym roku.

2.Decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami i ustaw powiązanych z ugn – decyzja o podziale, wywłaszczeniu i zajęcie nieruchomości, opinie i uzgodnienia pomiędzy organami oraz akty prawne regulujące zasady zawierania umów sprzedaży-kupna oraz najmu i dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi z uwzględnieniem zagadnienia sprzedaży po 30.04.2016 r. nieruchomości rolnych przez jst.

3.Zakres pojęcia umowy sprzedaży, forma umowy,  nieruchomości i jej elementy istotne – strony, nieruchomość, cena, warunki szczególne umowy, prawo pierwokupu, prawo odkupu i inne postanowienia umów sprzedaży, zagadnienie oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z określeniem celu po zmianie przepisów.

4.Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – elementy istotne forma i treść oraz przedmiot umowy; skutki prawne zobowiązań przyjętych przez strony w umowie, terminy zawierania umów w zasobie publicznym wraz z interpretacją przepisów prawa, nakłady na przedmiot umowy i sposoby ich rozliczeń-zabezpieczenie interesu podmiotów publicznych w umowach.

II dzień kursu

1.Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu – forma i rodzaje przetargów na nieruchomości występujących w systemie prawa polskiego, zagadnienie wad fizycznych i prawnych nieruchomości z uwzględnieniem uchylonych decyzji wywłaszczeniowych – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów publicznych, zagadnienie stanu technicznego nieruchomości, granic i ich znaczenie praktyczne przy opisie nieruchomości, przetargi na nieruchomości rolne -zasady i wyjątki w obowiązujących przepisach prawa oraz ich praktyczna interpretacja.

2.Zabezpieczenie interesów stron umów sprzedaży, najmu i dzierżawy w praktyce obrotu nieruchomościami z zasobu publicznego – właściwy opis i dokumentacja nieruchomości w praktyce organów administracji publicznej, instytucje kaucji, weksla, gwarancji, rękojmi, poddania się egzekucji co do zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo co do wydania nieruchomości, praktyka wydawania i zwrotu nieruchomości – zagadnienie stanu faktycznego nieruchomości i dokumentacji fotograficznej.

3.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawowy akt prawny określający przeznaczenie nieruchomości na terenie gminy i innych podmiotów – zakres przedmiotowy i podmiotowy aktu, instytucja MPZP i decyzji o warunkach zabudowy oraz renty planistycznej.

4.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy – pojęcie budynku a budowli w praktyce organów podatkowych, zmiany związane z  częściami wspólnych nieruchomości, interpretacja pojęcia budowli w praktyce organów administracji i sądów administracyjnych.

5.Wysokość stawki podatku a kategoria i przeznaczenie nieruchomości – części lub całości obiektu budowalnego, faktyczna zmian przeznaczenia a przeznaczenie obiektu w decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie, zmiany powierzchni obiektu a deklaracji i decyzja o wymiarze podatku, orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

6.Prawo budowlane podstawowe pojęcia, zakres obowiązywania – zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 01.01.2017 r., zakres przedmiotowy i podmiotowy, praktyczne aspekty związane z funkcjonowanie administracji publicznej w tym w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń oraz formy zakończenia budowy wraz z nowym pojęciem zmiany istotnej w projekcie.

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

19 kwiecień 2023 10:00

Data do:

20 kwiecień 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

559 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Wymagania potrzebne do przeprowadzenia inwestycji i podpisania umowy generalnego wykonawstwa

Zobacz więcej

Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia