Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

19 lutego_10:00 - 21 lutego_15:00

945zł (+VAT)

Termin: 19-21.luty  Miejsce: Białystok Cena: 945 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygroczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

– Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną

– przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji

– Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia – 3 dni – 32h

DZIEŃ 1

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
  2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  3. Narodowy zasób archiwalny
  4. Państwowy zasób archiwalny
  5. Niepaństwowy zasób archiwalny
  6. Państwowa sieć archiwalna
  7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  8. Formy ochrony prawnej

 

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 4. Dokumentacja jawna i niejawna
 5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej

 1. Tradycyjny obieg dokumentacji
 2. Systemy kancelaryjne
 3. Elektroniczne systemy obiegu i zarządzania dokumentacją
 4. Instrukcja kancelaryjna
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

DZIEŃ II

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 5. Wyposażenie archiwum zakładowego
 6. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 7. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej
 8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego – opracowanie i korzystanie
 9. Udostępnianie dokumentacji
 10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 11. Konserwacja akt
 12. Przekazywane akt do archiwum państwowego

VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym 

VII. Archiwizacja dokumentacji aktowej 

 1. Terminologia archiwizowania
 2. Studia wstępne
 3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 4. Segregacja dokumentacji
 5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 10. Opisywanie teczek
 11. Inwentaryzacja
 12. Sygnowanie dokumentacji
 13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

DZIEŃ III

VIII. Postępowanie z dokumentacją  w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

IX. Usługi archiwalne 

X. Zajęcia praktyczne 

 1. Zapoznanie się ze:
  > spisem spraw;
  > spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
  > wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
  > spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
  > kartą udostępnienia akt
  > spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
  > protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
  > karta zastępczą akt
 2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
 3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

EGZAMIN

 

 

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z
najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej,porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. Współpracowała m.in. z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, PAN, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno -archiwalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 03. lutego 2020 cena za osobę to jedyne 899 zł!

Szczegóły

Start:
19 Luty_10:00
Koniec:
21 Luty_15:00
Koszt:
945zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29.
Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.