Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

20 stycznia_09:00 - 22 stycznia_17:00

940zł(+VAT)

Termin: 20-22 stycznia  Miejsce: Gdynia Cena: 940 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

– Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną

– przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji

– Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia – 3 dni – 32h

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
 3. Narodowy zasób archiwalny
 4. Państwowy zasób archiwalny
 5. Niepaństwowy zasób archiwalny
 6. Państwowa sieć archiwalna
 7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
 8. Formy ochrony prawnej

 

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 4. Dokumentacja jawna i niejawna
 5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej

 1. Tradycyjny obieg dokumentacji
 2. Systemy kancelaryjne
 3. Elektroniczne systemy obiegu i zarządzania dokumentacją
 4. Instrukcja kancelaryjna
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 5. Wyposażenie archiwum zakładowego
 6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 8. Porządkowanie zasobu archiwalnego
 9. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej
 10. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego – opracowanie i korzystanie
 11. Udostępnianie dokumentacji
 12. Ekspertyza dokumentacji
 13. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 14. Konserwacja akt
 15. Przekazywane akt do archiwum państwowego

VI. Archiwizacja a RODO

VII. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

VIII. Archiwizacja dokumentacji osobowej i płacowej w świetle ostatnich zmian w przepisach

IX. Standardy postępowania z dokumentacją

 1. Zasady tworzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek podległych organom samorządowym
 2. Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
 3. Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.

X. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

XI. Tryb oraz zakres wprowadzania zmian i aktualizacji w obowiązujących w jednostce normatywach kancelaryjno-archiwalnych

XII. Usługi archiwalne

XIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – podsumowanie

 1. Terminologia archiwizowania
 2. Studia wstępne
 3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 4. Segregacja dokumentacji
 5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 10. Opisywanie teczek
 11. Inwentaryzacja
 12. Sygnowanie dokumentacji
 13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

 

XIV. Egzamin

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 2000 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Szkolenie 3-dniowe – 32 godziny zajęć

Przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2019 cena za osobę 890 zł.

Szczegóły

Start:
20 Styczeń_09:00
Koniec:
22 Styczeń_17:00
Koszt:
940zł(+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, ,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Gdynia, Cosinus
ul. Hugo Kołłątaja 1
Gdynia, pomorskie 81-332 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.