Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Świat zmysłów przedszkolaka

18 września_09:00 - 16:00

355zł(+VAT)

Termin: 18. września  Miejsce: ON-LINE Cena: 355 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
HarmonogramAdresaciBLOK IBLOK IIBLOK IIIBLOK IVProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

9.00 –10.30Nowe spojrzenie na podstawę programową wychowania przedszkolnego (warsztat)
10.30 – 10.45 – Przerwa
10.45 – 12.15Przedszkolak w świecie zmysłów
12.15 – 12.30 – Przerwa
12.30 – 14.00 – Edukacja plastyczna w przedszkolu
14.00 – 14.15 – Przerwa
14.15 – 15.45 – Spotkania ze sztuką

Nauczyciele nauczania przedszkolnego, osoby zainteresowane tematem.

Czy na pewno ją realizuję? Jak można inaczej, ciekawiej bardziej twórczo?

Analiza podstawy programowej pod kontem wprowadzania nowych ciekawych rozwiązań. Szkolenie pomorze usystematyzować treści podstawy programowej oraz spojrzeć na podstawę programową pod kątem szerokich możliwości oraz wprowadzania nowych metod.

Jak wspomagać rozwój sensoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Jak postępować w sytuacji zaburzeń / nieprawidłowych reakcji sensorycznych.

Czym jest dobra edukacja plastyczna w edukacji przedszkolnej. Jak nie zaburzać plastycznych działań dzieci. Jak planować działania plastyczne i dostosowywać je do pór roku. Jak wspierać talenty. Jak pracować z dzieckiem nie przejawiającym chęci do działań plastycznych. Jak wspierać nie przeszkadzając.

Program zajęć dodatkowych opierających się o zagadnienia związane z podstawowymi nurtami w sztuce.  Malarstwo, film, rzeźba, rysunek…. oraz inne zagadnienia. Uwrażliwianie na świat sztuki oraz nauka podstawowych zagadnień. Przykładowe scenariusze oraz pomysły na zajęcia. Gotowy program na cały rok.

Magdalena Sokołowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, specjalista do pracy z dziećmi ze spektrum Autyzmu. Absolwentka Liceum Plastycznego. Grafik. W swojej pracy poszukuje innowacyjnych i kreatywnych  metod pracy. Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju oraz Trener II stopnia marki Sensoplastyka. Zajmuje się promowaniem edukacji outdoorowej oraz wprowadzaniem jej elementów do placówek publicznych. W trakcie szkolenia Forest School Center „Nowy model  kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej ” Ukończyła kurs „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”. Uczestniczyłam w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących nowatorskich metod pracy z dziećmi. Uczestniczka w Letniej Szkole dla pedagogów „ Nauczyciel Bliski  Przyrodzie”, podczas której zdobyłam umiejętności i wiedzę w zakresie outdoor education . Ukończyła wiele szkoleń w zakresie arteterapii, neurodydaktyki, pracy z dziećmi ze spectrum Autyzmu, plastyki oraz edukacji outdoorowej . Prelegent podczas konferencji dotyczących edukacji alternatywnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Możliwość zapisania się na jeden blok, dwa, trzy bądź na całość.

I BLOK – 99 zł – przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2021 –  79 zł

CAŁOŚĆ – 299 zł  – przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2021 – 199 zł

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.