Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kontrole wykorzystania środków w ramach tarcz pomocowych – ryzyka odpowiedzialności.

29 czerwca_09:00 - 13:00

299+(VAT)

Termin: 29 czerwca  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Dodatkowy opis:

Wielu przedsiębiorców skorzystało z pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy finansowej nie zdając sobie do końca sprawy z obowiązków z jakimi się to wiąże a tym bardziej z zagrożeń jakie mogą pojawić się wraz z kontrolą wykorzystania środków publicznych.

Mnogość przepisów, ale co ważniejsze, ich głęboka niespójność wynikająca z tempa procedowania i wdrażania naprędce kolejnych zmian do tzw. specustawy, wywołują wśród przedsiębiorców daleko idącą niepewność skutków, tak w zakresie ewentualnych nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o pomoc, jak i z jej właściwym wykorzystaniem.

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na skalę pomocy publicznej, kontrole wykorzystania przez przedsiębiorców środków płynących z tarcz antykryzysowych są więcej niż pewne. Pamiętać należy także o pomocy publicznej polegającej na możliwości zastosowaniu przez przedsiębiorcę rozmaitych ulg i zwolnień, co także będzie przedmiotem zainteresowania służb skarbowych.

Przezorny przedsiębiorca już teraz musi wziąć pod uwagę ryzyko ewentualnej kontroli i być do niej odpowiednio przygotowany.

 

Zakres:

1.Kluczowe obszary ryzyka programów pomocowych

2.Jak przygotować się do kontroli oraz jakie organy mogą interesować się sposobem wykorzystania pomocy państwa?

3.Konsekwencje wynikające z niespełnienia kryteriów udzielenia pomocy.

4. Ryzyko odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej mogące wynikać z niewłaściwego wykorzystania pomocy publicznej

 

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem gospodarczym, administracyjnym oraz regulacyjnym a także pomaga menedżerom i organizacjom w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej. Występuje w sprawach karnych na gruncie przestępstw gospodarczych i karnych skarbowych. Wspiera klientów w zakresie implementacji procedur i systemów compliance. Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Przez wiele lat był związany z sektorem finansowym. Jest autorem licznych komentarzy i artykułów prasowych a także wystąpień i prelekcji publicznych przede wszystkim z obszaru odpowiedzialności menedżerów z tytułu pełnionych funkcji. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 7 czerwca  2021r. cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.