Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem

17 lutego_10:00 - 15:00

449zł (+VAT)

Termin: 17. lutego  Miejsce: Poznań Cena: 449 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMateriały dodatkoweProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W minionym okresie wydanych zostało już kilka publikacji obejmującym teorię w zakresie metodyki, zasad prowadzenia kontroli zarządczej i procedur kontroli. Celem szkolenia jest jej przybliżenie na etapie praktycznego wdrożenia. Omówiona zostanie metodyka kontroli i jej standardy oraz planowanie działalności jednostki jak również zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej.

Cel dodatkowy: Dostosowanie pracy samorządowej jednostki oświatowej do wymogów kontroli zarządczej. Integracja uczestników szkolenia w bieżącej działalności w zakresie wymiany doświadczeń po zakończeniu szkolenia.

Korzyści:

  • sposób planowania pracy jednostki oświatowej oraz zarządzania ryzykiem,
  • zasady i sposoby prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia,
  • omówienie zasad kontroli określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.,
  • projekty instrukcji wewnętrznych w zakresie zasad prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu jej koordynacji,
  • uaktualnione instrukcje i regulaminy wewnętrzne,

odpowiedzi na pytania.

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów samorządowych jednostek oświatowych (w tym przedszkoli), głównych księgowych, sekretarzy szkół, kierowników administracyjno – organizacyjnych.

Wzory dokumentów: Uaktualnione procedury kontroli (z podstawą prawną wydania ważną od 1 stycznia 2010r.), m. in.:

– Zasady prowadzenie kontroli zarządczej pierwszego stopnia w jednostce oświatowej,

– Zasady prowadzenia kontroli zarządczej drugiego stopnia w organie prowadzącym i sposobu jej koordynacji,

– Instrukcja w sprawie sposobu sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych,

– Instrukcja w sprawie sposobu przeprowadzania wstępnej oceny zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

– Instrukcja w sprawie zasad gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych (z zasadami gospodarowania środkami pomocowymi),

– Instrukcja inwentaryzacyjna,

– Zasady postępowania komisji inwentaryzacyjnej,

– Zasady likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu,

– Tryb i zasady pracy komisji likwidacyjnej,

-Kodeks Etyczny.

Program:

1. Kontrola zarządcza w administracji samorządowej i jej poziomy.
2. Zasady prowadzenia kontroli zarządczej drugiego stopnia w organie prowadzącym szkołę (przedszkole).
3. Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach oświatowych.
4. Standardy kontroli zarządczej jako norma postępowania.
5. Planowanie działalności w kontroli zarządczej, realizacja celów i zadań.
6. Analiza ryzyka w osiągnięciu celów strategicznych, operacyjnych i realizacji poszczególnych zadań.
7. Zasady prowadzenia kontroli zarządczej – metodyka kontroli zarządczej:
    a) obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej,
    b) zasady prowadzenia wewnętrznej działalności w zakresie kontroli zarządczej,
    c) wytyczne z ustawy o finansach publicznych z 2009r. i ich praktyczne omówienie,
    d) rola i zadania audytu wewnętrznego w kontroli zarządczej,
    e) projekt zarządzenia wewnętrznego w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w    Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji,
    f) projekt zarządzenia o kontroli zarządczej pierwszego stopnia,
8. Procedury kontroli jako zbiory zasad i sposobów postępowania urzędników samorządowych z uaktualnionymi podstawami wydania (po 1 styczna 2010 r.).

Z wykształcenia ekonomista, specjalizujący się w teorii organizacji, zarządzania i kontroli w administracji samorządowej. Wieloletni kontroler w kontroli wewnętrznej jednostek administracji publicznej. Autor artykułów związanych z tą problematyką oraz następujących publikacji książkowych:

„Jak przygotować urząd gminy do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej?”, „Kontrola zarządcza w administracji samorządowej”,  „Jak wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą?”, „Kontrola zarządcza. Przejście od administracji proceduralnej do efektywnościowej.”, „Kontrola zarządcza w szkole”, „Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej) – w procesie wydawniczym.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 25 stycznia cena szkolenia to jedyne 419 zł/os!!

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Data:
17 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
449zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER
Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.