Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1 czerwca_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 01.czerwca 2022r. Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Zawieranie umów – aktualne unormowania
– formy składania oświadczeń woli: forma dokumentowa a elektroniczna, różnice i ich znaczenie prawne
– podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne

2. Umowy cywilnoprawne – podstawy regulacji prawnej
– obowiązywanie przepisów Kodeksu cywilny
– zakres swobody umów

3. Umowy cywilnoprawne, a umowa o pracę

4. Najczęściej stosowane umowy w zatrudnieniu

5. Umowa zlecenia
– zlecenie a świadczenie usług
– forma
– strony umowy
– wynagrodzenie
– wykonywanie umowy i roszczenia
– wypowiedzenie zlecenia

6. Umowa o dzieło
– dzieło – definicja, orzecznictwo
– oznaczenie dzieła w umowie
– wykonanie umowy

7. Wynagradzanie z tytułu umów cywilnoprawnych
1) Minimalna stawki godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o świadczenie usług
– kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa?
– zlecenia wykonywane zespołowo
– pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych: sposób prowadzenia dokumentacji godzin, podmiot odpowiedzialny, przechowywanie dokumentacji
– forma wypłaty wynagrodzenia
– wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
– sankcje za zaniżanie wynagrodzeń zleceniobiorców
2) Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło
– zasada odpłatności umowy
– sposoby ustalania wynagrodzenia
– wynagrodzenie częściowe
– skutki wadliwego wykonania dzieła
– odstąpienie od umowy
– 50% koszty uzyskania przychodu

8. Obowiązki zatrudniających wykonawców umów cywilnoprawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych
1) Zgłoszenie do ubezpieczeń zleceniodawców
– zakres obowiązkowych ubezpieczeń
– ubezpieczenia dobrowolne
– terminy zgłoszeń i opłacania składek
2) Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne
– brak obowiązku ubezpieczenia i jego wyjątki
– obowiązek rejestracji umów o dzieło
– termin rejestracji
– sankcje za niedopełnienie obowiązków

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości.

Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Współautor Komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autor i współautor licznych artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kilkunastu publikacji książkowych m.in.:

„Umowy o pracę. Umowy na czas określony i nieokreślony”,

„Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę”.

„Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania”

„Kadry i płace w instytucjach kultury (2 wydania)”,

„Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018”,

„Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego”

„Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej”,

„»13« – dodatkowe wynagrodzenie roczne”

„Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych”

„Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia”

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 18. maja 2022r. cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
-W oparciu o  platformę szkoleniową
-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.