Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Konferencja – Prawo Energetyczne i źródła odnawialne w jednostkach samorządu terytorialnego- 3 bloki tematyczne

29 września_09:00 - 14:30

399zł

Termin: 29. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Konferencja poświęcona trzem tematom, a dzięki możliwości zadawania pytań podczas spotkania możliwość pogłębienia wiedzy w kilku obszarach jednego dnia.

Możliwość zapisania się na jeden blok tematyczny, dwa bądź na całość.

I BLOK – 169 zł

CAŁOŚĆ – 399 zł 

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

BLOK I      9:00 – 10:30

Kompendium wiedzy o systemach wsparcia odnawialnych źródeł energii z ustawy OZE

 1. Prosumencki system opustów;
 2. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii;
 3. Sprzedawca zobowiązany i Zarządca Rozliczeń;
 4. Świadectwa pochodenia;
 5. Aukcyjny system wsparcia;
 6. Systemy FIT i FIP;
 7. Gwarancje pochodzenia.

BLOK II     11:00 – 12:30

Uchwały w przedmiocie dotacji na modernizację kotłowni i wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów

 1. Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji
 2. Gminne dotacje w orzecznictwie sądów
 3. Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisji.

BLOK III    13:00 – 14:30

Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Podstawy regulacji w energetyce
1. Zasady organizacji rynku energii elektrycznej, podstawowe pojęcia z ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o OZE;
2. Konkurencyjny rynek obrotu energią elektryczną i monopol naturalny przedsiębiorstw sieciowych – konsekwencje dla działalności gminy ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;
3. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, wskazane w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o OZE.

Rynek energii elektrycznej
1. Z czego wynika cena energii;
2. Umowy na rynku energii elektrycznej;
3. Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej;
4. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, rola gminy.

GRZEGORZ MIKOS – Radca prawny – doświadczenie zdobywał w Urzędzie Regulacji Energetyki, w Ministerstwie Klimatu a także w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie związany jest z samorządem. Ponadto, wykorzystuje swoje doświadczenie, wspierając przedsiębiorców w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych zagadnień regulacyjnych z zakresu energetyki. Prowadzi blog pn. Kancelaria Regulacyjna. Współpracuje z Kancelarią Raczyński Skalski & Partners jako ekspert (of counsel).

W swojej praktyce zawodowej łączy dogłębną znajomość prawa energetycznego i systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, z doświadczeniem zdobytym w samorządzie gminnym – w jednostce odpowiedzialnej za ochronę powietrza i politykę klimatyczną. Jest również doświadczonym prelegentem. Szkolił z zakresu prawa energetycznego oraz systemów wsparcia OZE radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.