Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – od A do Z – 2 dniowe kompendium

27 stycznia_09:00 - 28 stycznia_13:00

490zł (+VAT)

Termin: 27-28. stycznia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 490 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele:
• zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
• zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
• zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
• Uzyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu;
• zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
• zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

Adresaci:

• wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• osoby prowadzące BIP;
• członkowie zespołów redakcyjnych BIP;
• administratorzy stron podmiotowych.

Dzień pierwszy
I. Podstawy prawne prowadzenia BIP
1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP
2. kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
3. Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
II. BIP- zagadnienia praktyczne
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.
5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
7. efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
8. urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
9. obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
10. standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
11. jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,
12. kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.
III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej
1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?
IV. Ograniczenia na stronach BIP
1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

Dzień drugi
V. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP;
2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;
3. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?;
4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;
6. Dobre praktyki.
VI. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
– Język migowy,
– Alfabet Braille’a,
– zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
– pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
– wysoki kontrast,
2. Dobre praktyki.
VII. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw
VIII. Dyskusja

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujace się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 4 stycznia cena za szkolenie to 440 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.