Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Komisja Rewizyjna szkolenie on-line

24 kwietnia_10:00 - 13:00

199zł (+VAT)

Termin: 24 kwietnia  Cena: 199 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przed radnymi- członkami komisji rewizyjnej stoją dwa fundamentalne zadania: po pierwsze muszą kontrolować wójta, jednostki organizacyjne i pomocnicze; po drugie bez pracy komisji nie można udzielić absolutorium. Szkolenie omawia decyzje nadzorcze wojewodów jak i orzecznictwo w powyższym zakresie. W szczególności do których dokumentów radni posiadają prawo dostępu, do których nie: innymi słowy gdzie kończy się transparentność a zaczyna np. ochrona prywatności (RODO), tajemnica skarbowa, pomocy społecznej itp.; czy członkowie komisji mogą wydawać polecenia służbowe?

 

Radni, zwłaszcza członkowie komisji rewizyjnych, pracownicy biura rady.

 1. Prawne podstawy działania komisji rewizyjnej.
 2. Statut komisji rewizyjnej.
 3. Statut jednostki samorządu terytorialnego jako akt regulujący działanie komisji rewizyjnej.
 4. Powoływanie i określanie składów komisji rewizyjnej.
 5. Kompetencje komisji rewizyjnej.
 6. Stosunek komisji rewizyjnej do pozostałych komisji rady.
 7. Ustalanie i zatwierdzanie planu pracy komisji rewizyjnej.
 8. Absolutorium jako podstawowe zadanie komisji.
 9. Zakres kontroli oraz jej ograniczenia.
 10. Sygnalizacje, zawiadamianie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych itp.
 11. Poszczególne obszary zagadnień kontrolnych (OSP, zamówienia publiczne, osiedla oraz sołectwa, szkoły, sport itp.).

 Doktor nauk prawnych.  Autor publikacji książkowych, artykułów kilkudziesięciu artykułów na temat poszczególnych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, a zwłaszcza samorządowego (w tym Dziennik Gazeta Prawna, Municipium, Państwo i Prawo, Pokój Adwokacki) oraz trzech książek. Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu: RODO, Dostęp do informacji publicznej, Fundusze Sołeckie, KPA. Współpracuje z wieloma ośrokami szkoleniowymi w tym FRDLami, WOKISSem, itp. Cenioną cechą szkoleń jest częste podpieranie się orzecznictwem, jak i przystępny język prowadzącego;

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Szczegóły

Data:
24 kwietnia
Czas:
10:00 - 13:00
Koszt:
199zł (+VAT)
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.