Kolejne rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od wynagrodzeń planowane od 01.07.2022 r. oraz w rozliczaniu składki zdrowotnej od wynagrodzeń od 01.07.2022 r.

ID szkolenia: 1711

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#online, #Polski Ład, #RES, #rewolucja, #szkolenie, #webinar, #zasiłki, #zmiany, #zmiany 2022, edukacja, pit, podatki
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 14 kwietnia Cena: 399zł (+VAT)


Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel

Od 01.07.2022 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych, obiecanych przez rząd, zmian w systemie podatkowym dotyczące ustalania wynagrodzeń.
Ponieważ ustawodawca zakłada nałożenie na płatników podatku od wynagrodzeń nowych obowiązków istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów.
Planowana jest zmiana w ustalaniu zaliczki PIT w zakresie:
1. uchylenie skomplikowanych przepisów dot. mechanizmu przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy czy tzw. ulgi dla klasy średniej
2. zmiany w skali podatkowej
3. nowa wysokość oraz nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
4. zmiany w stosowaniu zryczałtowanych kosztów stosowania przychodu
5. zmiany we wspólnym opodatkowaniu, w tym samotnych rodziców
6. uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
7. doprecyzowanie przepisów w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT
8. przepisy przejściowe

 

[/su_tab]

Program szkolenia

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń:

I. Zostają uchylone:
1. Mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
w trakcie 2022 r.
2. Ulga dla pracowników (tzw. „ulga dla klasy średniej”)

II. Pozostaje kwota graniczna od której pobierana jest niższa stawka podatku oraz kwota wolna od podatku

III. Wprowadzono zmiany w zakresie:

1. Skali podatkowej
a. obniżenia stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%
b. obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

2. Stosowania kwoty zmniejszającej podatek
a. rozszerzenie katalogu podatników wobec, których ma zastosowanie kwota zmniejszająca podatek
b. swobodne decydowanie przez podatnika o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
c. kilku płatników a jedna kwota zmniejszająca podatek
d. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
e. rozszerzenie obowiązków płatnika w tym zakresie
f. jaką kwotę zmniejszającą podatek zastosujemy w rozliczeniu rocznym?
g. przepisy przejściowe

3. Znowelizowane zasady stosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
a. płatnicy, których to zwolnienie dotyczy
b. sytuacje, w których można złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki PIT
c. możliwość wycofania wniosku o niepobieranie zaliczek PIT
d. zasady rozliczania wynagrodzenia po wycofaniu wniosku

5. Nowelizacja zasad wspólnego rozliczenia się:
a. przywrócenie możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów samotnych rodziców
b. realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku podatkowego przez samotnych rodziców wspólnie rozliczających się z dzieckiem
c. zmiana zasad normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów
niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
d. doprecyzowanie przepisów w celu wyeliminowania wątpliwości dot. preferencyjnego rozliczenia małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

6. Zmiana kryterium dochodowego pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka, warunkującego możliwość:
a. preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dzieci
b. skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+
c. skorzystania z podatkowej ulgi na dzieci
d. nowe zasady ustalania kwoty warunkującej skorzystanie z preferencji podatkowych

7. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
a. poszerzenie zwolnień (ulga dla młodych, ulga na powrót, PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla pracujących seniorów) o nowy rodzaj przychodów
b. doprecyzowanie zasad korzystania z PIT-0 dla pracujących seniorów – od 01.01.2023 r.
c. zmiana w wysokości kwoty zwolnienia świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem prawnym
d. podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – od 01.03.2022 r.

8. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
a. ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń
b. doprecyzowanie zasad stosowania wniosków i oświadczeń przez płatników PIT
 wycofanie lub zmiana złożonych wniosków lub oświadczeń
 wprowadzenie zasad stosowania wniosków i oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego
c. nowe obowiązki płatników

9. Nowa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających 200 zł

10. Nowe szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne

I. Doprecyzowanie przepisów w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
II. Zmiana doprecyzowująca przepisy w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT

Prowadzący

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 23 MAJA CENA SZKOLENIA

TO 359 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 czerwiec 2022 09:00

Data do:

13 czerwiec 2022 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Zobacz więcej

Tworzenie i działanie kas zapomogowo-pożyczkowych

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia