szkolenie online

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEG0 W PRAKTYCE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

ID szkolenia: 1794

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#Inspekcja_Weterynaryjna, #KPA, #nowelizacja, #online, #postępowanie_administracyjne, mediacja
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 09. maja cena szkolenia to 300 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Zapoznanie uczestników z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1czerwca 2017 oraz prawidłowe poruszanie się w obszarze procedury administracyjnej w administracji publicznej.
Szkolenie zwraca uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe instytucje procedury oraz tworzenie stosownej dokumentacji w oparciu o kodeks postepowania administracyjnego i instrukcje kancelaryjną.

Program szkolenia

1.Zakres stosowania kodeksu po nowelizacji
2.Nowe zasady ogólne
– z. rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony
– z. współdziałania organów administracji
– z. proporcjonalności
– z. bezstronności
– z. równego traktowania
-z. ugodowego załatwiania spraw
-z. dwuinstancyjności
3.Bezczynność organu i przewlekłość postępowania
– zmiany w art.36-38 kpa
– ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności
4.Terminy w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji
5. Wszczęcie postępowania administracyjnego
6. Postępowanie dowodowe – poświadczanie dokumentów
7. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
8. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
9. Milczące załatwienie sprawy
-dokumentowanie w aktach sprawy
-zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
10.Decyzja administracyjna- elementy. Prawomocność
11.Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego.
12.Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym
13.Administracyjne kary pieniężne(pojęcia, zasady wymiar, odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi)
14.Europejska Współpraca Administracyjna
15.Postępowanie ze skargami i wnioskami

Nowelizacja obowiązująca od 1 czerwca 2017

Omówienie zmian wraz z możliwością ich praktycznego zastosowania oraz najczęściej popełnianych błędów i uchybień.

Uczestnicy otrzymają wzory pism, postanowień i decyzji związanych z nowelizacją KPA.

Prowadzący

Prawnik – praktyk. Doświadczenie zdobyte w pracy w administracji rządowej -Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, w wydziałach-Prawnym, Kontroli i Instruktażu, Organizacyjnym ,Kadr i Szkolenia. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Szkolenie w ramach Projektu Rozwoju Ośrodków Szkoleniowych Administracji Publicznej w Polsce organizowane przez Uniwersytet w Leuven Public Management Center w Belgii. Pierwsze szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego przeprowadzone w 1986,następne dla pracowników odbywających aplikację administracyjną.
Od 2000 roku wykładowca autorskich programów dla pracowników administracji publicznej. Opracowała i realizowała programy z zakresu:
– praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
– praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, ministerstwach, urzędach centralnych;
– profesjonalnej obsługi interesantów;
– zasad korespondencji urzędowej;
– funkcjonowania kontroli wewnętrznej;
– przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu;
– roli kadry kierowniczej w organizacji i i funkcjonowaniu urzędów, jednostek organizacyjnych;
– jak postępować ze skargami i wnioskami oraz petycjami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

23 maj 2023 09:00

Data do:

23 maj 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

320 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Uprawnienia rodzicielskie kompleksowo po zmianach w 2023 roku

Zobacz więcej

Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystko, co zamawiający powinien wiedzieć przygotowując umowę

Zobacz więcej

Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia