Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › zachodniopomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2020

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej

5 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 05. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Adresaci: Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości Rodzaje dokumentacji…

Dowiedz się więcej »

Podpis elektroniczny w pracy urzędu oraz obsługi Platformy EPUAP2 – warsztaty online

6 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 06. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji Adresaci: Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy. Program szkolenia: Obowiązki…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego – Szkolenie on-line

7 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 6. sierpnia Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Kodeks postępowania administracyjnego a obsługa studentów w dziekanatach – szkolenie online

7 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 7. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia:  Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresy Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania KPA w indywidualnych sprawach studenckich Adresaci: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Pracownicy i kierownicy dziekanatów Członkowie komisji stypendialnych Prodziekani/Kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem kompetencji Osoby zajmujące się obsługą toku studiów Pracownicy działów prawnych, stypendialnych oraz kształcenia Rzecznicy Praw Studenta Zakres stosowania KPA na uczelniach wyższych Szkoła wyższa jako zakład…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNEGO I STOPNIA

10 sierpnia_09:00 - 12 sierpnia_13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
729zł (+VAT)

Termin: 10-12 sierpnia Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Mediacje sądowe – szkolenie online

11 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 11.sierpnia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Adresaci szkolenia: Pracownicy wszystkich organów administracji publicznej, Funkcjonariusze publiczni, Pracownicy sądów, Pracownicy firm, Pracodawcy firm. Program szkolenia: 1.Główne standardy obowiązujące w procesie mediacji • definicja mediacji, • omówienie głównych zasad na jakich opiera się mediacja: - omówienie zasady dobrowolności, - omówienie neutralności mediatora oraz miejsca prowadzenia mediacji, - omówienie zasady poufności i tajności mediacji, - omówienie zasady obiektywizmu mediacji, - omówienie zasady pełnej…

Dowiedz się więcej »

Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT

11 sierpnia_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł(+VAT)

Termin: 11 sierpnia Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie jest dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy są zobowiązani pozyskać pozwolenie zintegrowane, albo są adresatami takiego pozwolenia, które wymaga jednak przeglądu i dostosowania do konkluzji BAT. Omówienie idei zintegrowanego podejścia; Podstawowe pojęcia: zanieczyszczenie, instalacja, tytuł prawny do instalacji, BAT’y BREF’y); Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych; Przegląd i dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT; Cofnięcie,wygaszenia i zmiany pozwoleń zintegrowanych.   Od…

Dowiedz się więcej »

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – szkolenie online

12 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin:  12. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników i pracowników podmiotów zajmujących się branżą budowlaną, deweloperską, inwestycyjną,a także, pracowników urzędów rozstrzygających sprawy na podstawie przepisów Prawa budowlanego. Celem szkolenia jest omówienie nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 2020 roku oraz zwrócenie uwagi na praktyczne konsekwencje zmian w przepisach ustawy. Celem szkolenia jest również przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie procedury wydawania pozwoleń na budowę,…

Dowiedz się więcej »

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie online

12 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 12. sierpnia  Miejsce: ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ośrodków pomocy społecznej itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Cel szkolenia: przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w zakres kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli…

Dowiedz się więcej »

Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy- szkolenie on-line

13 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
239zł (+VAT)

Termin: 13 sierpnia Miejsce: online  Cena: 239 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego udzielania informacji publicznej • Uzyskanie wiedzy w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób odmawiać dostępu do informacji publicznej Adresaci szkolenia: • Osoby udzielające informacji publicznej • Wszyscy zaineresowani tematyką I Zagadnienie ogólne • Do kogo adresowane są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej? Kto jest zobowiązany do jej udostępniania i komu należy udostępniać…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.