Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › zachodniopomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Styczeń 2019

Nowoczesne technologie w edukacji

16 stycznia 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
350zł(+VAT)

Termin: 16 stycznia Miejsce: Gdańsk Cena: 350 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Po szkoleniu uczestnik potrafi: • omówić specyfikę lekcji z wykorzystaniem nowych technologii; • dostrzec korzyści wynikające z prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii; • zaplanować zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii; • opracować scenariusz zajęć z wykorzystaniem nowych technologii; 1. Wprowadzenie do szkolenia- Dlaczego TIK? Zalety i powszechne obawy. 2. Narzędzia TIK w dydaktyce szkolnej (zagadnienia do wyboru): • Gamifikacja i interaktywne quizy-…

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – zagadnienia problemowe

15 lutego 2019_10:00 - 15:00
Szczecin, ul. Antosiewicza 2 + Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 15 lutego Miejsce: Szczecin  Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zasad ustalania, poboru i egzekucji opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zagadnienia te wywołują wiele problemów podczas stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, referaty ochrony środowiska i gospodarki odpadami, przedsiębiorstwa państwowe…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej

13 czerwca 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
399zł(+VAT)

Termin: 13 czerwiec Miejsce: Koszalin Cena: 399 zł (+VAT) nikik Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, współpracy z osobami  z niepełnosprawnością, podejmowania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Forma szkolenia: interaktywna; teoria, przepisy, orzecznictwo, zastosowanie w praktyce poprzez pracę na studiach przypadków; każda część szkolenia zawiera case study ułatwiające zrozumienie problemu przez ćwiczenia; czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa. PFRON w 2019 r. zamierza przeznaczyć 5,5 mld…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

13 czerwca 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
345zł(+VAT)

Termin: 13 czerwiec Miejsce: Koszalin Cena: 345 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W związku z sytuacją, gdy w przestrzeni publicznej coraz mocniej mówimy o przestępstwach na tle seksualnym dotyczących małoletnich, szczególnego znaczenia nabierają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Niewiele instytucji zdaje sobie sprawę, iż jest zobowiązana do wypełniania obowiązków wynikających z ww. z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Są to m.in. organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inne organy…

Dowiedz się więcej »

Lipiec 2019

Księgowość projektów UE

8 lipca 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
549zł(+VAT)

Termin: 8 lipiec  Miejsce: Koszalin Cena: 549 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

Podziały nieruchomości

29 lipca 2019_10:00 - 15:00
Szczecin, ul. Antosiewicza 2 + Google Map
415zł (+VAT)

Termin: 29 lipca Miejsce: Szczecin  Cena: 399 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Księgowość Projektów UE

21 października 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 21 października  Miejsce: Koszalin Cena: 549 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014

4 listopada 2019_10:00 - 15:00
Szczecin, ul. Antosiewicza 2 + Google Map
415zł (+VAT)

Termin: 4 LISTOPADA Miejsce: Szczecin Cena: 415 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2019

Podziały nieruchomości

2 grudnia 2019_10:00 - 15:00
Szczecin, ul. Antosiewicza 2 + Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 02. grudnia Miejsce: Szczecin  Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »

Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej.

10 grudnia 2019_10:00 - 15:00
Koszalin, DREWEXIM SP. Z O. O., Szczecińska 44
Koszalin, zachodniopomorskie 75-137 Polska
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 10 grudnia Miejsce: Koszalin Cena: 445 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Uzyskanie praktycznej wiedzy, wyjaśnienie wątpliwości . Forma szkolenia:: interaktywna; teoria, przepisy, orzecznictwo, zastosowanie w praktyce poprzez pracę na studiach przypadków; case study ułatwiające zrozumienie problemu przez ćwiczenia; czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa. *Wypełnienie zaleceń zawartych w przepisach RODO dotyczących dbania przez Administratora Danych Osobowych o podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie danych osobowych z jednoczesnym odbyciem praktycznych warsztatów wspierających…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.