Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › wielkopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Styczeń 2020

Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

27 stycznia_10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8, II piętro, lokal 18A
Lublin, 20-037 Polska
+ Google Map
469zł (+VAT)

Termin: 27 styczeń Miejsce: Lublin Cena: 469 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do osób realizujących projekty unijne, zainteresowanych zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych, archiwistów zakładowych; kierowników jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie archiwum, pisanie i wdrażanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych; osób odpowiedzialnych za ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE Celem kształcenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców

29 stycznia_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 29. stycznia  Miejsce: Poznań Cena: 445 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne w praktyce.

30 stycznia_10:00 - 31 stycznia_15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
899zł (+VAT)

Termin: 30-31. stycznia Miejsce: Poznań Cena: 899 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 792210125 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     I DZIEŃ Omówienie aktualnego stanu prawnego Obowiązki Zamawiającego w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania Obowiązki Zamawiającego dotyczące ochrony danych osobowych pozyskanych od Wykonawców (RODO) Elektronizacja postepowań o zamówienia, Faktury elektroniczne Rodzaje zamówień – roboty budowalne, dostawy i usługi Zamówienia mieszane – określenie rodzaju zamówienia Szacowanie wartości zamówienia – termin szacowania, wpływ wartości na wybór procedury uproszczonej lub pełnej (unijnej), dokumentowanie, uchybienia w tym zakresie…

Dowiedz się więcej »

Luty 2020

Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac

3 lutego_10:00 - 4 lutego_15:00
Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER, Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
+ Google Map
749zł (+VAT)

Termin: 06-07. luty Miejsce: Poznań Cena: 749 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.   Część I Kadry Zagadnienia ogólne - podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy - zasady prawa pracy - stosunek pracy - przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 2.Wewnętrzne źródła prawa pracy - Układy zbiorowe pracy - zakładowy układ zbiorowy pracy - ponadzakładowy układ zbiorowy pracy - Regulamin pracy -…

Dowiedz się więcej »

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych

4 lutego_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 04. lutego  Miejsce: Poznań Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieli jak efektywnie korzystać z bogactwa zasobów informacyjnych rejestru ewidencji gruntów i budynków, będą wiedzieli w jakich warunkach pozyskanie danych jest bezpłatne, a w jakich płatne. Prowadzący przekaże również wiedzę na temat tego, jakie dane można pozyskać drogą elektroniczną, a których danych rejestr ten ne ewidencjonuje. Uczestnicy poznają również korelacje pomiędzy rejestrem a księgami wieczystymi i innymi…

Dowiedz się więcej »

OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ I DECYZJI KADROWYCH

11 lutego_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
359zł (+VAT)

Termin: 11. luty  Miejsce: Poznań Cena: 359 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest prezentacja aktualnych zagadnień polityki kadrowej i perspektyw zmian, zwłaszcza w warunkach niskiego poziomu bezrobocia oraz postępującego w Europie spowolnienia gospodarczego. Właściwy dobór personelu i umiejętność jego wykorzystania, w sytuacji przeobrażeń ekonomicznych i rynku pracy, jest wyzwaniem dla właścicieli firm i osób zarządzających kadrami.  Wyposażenie kadrowców w wiedzę i umiejętności usprawniające personalne procesy decyzyjne będzie stanowić korzyść z uczestnictwa w szkoleniu.…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

12 lutego_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
469zł (+VAT)

Termin: 12. luty  Miejsce: Poznań Cena: 469 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie 1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania…

Dowiedz się więcej »

Umowy cywilnoprawne

12 lutego_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER, Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
449zł (+VAT)

Termin: 12. luty Miejsce: Poznań  Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Cel: - przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych; - nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania; - nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu; - zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Korzyści: - ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,…

Dowiedz się więcej »

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan obecny w kontekście nowych regulacji

13 lutego_10:00 - 14 lutego_15:00
Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map
899zł (+VAT)

Termin: 13-14.02 stycznia Miejsce: Wrocław Cena: 899 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 792210125 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl 1.Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; 2.Przedstawiciele administracji rządowej; 3.Wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. 4. Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; 5.Specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; I DZIEŃ Aktualny stan prawny Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Obszary stosowania ustawy Prawo…

Dowiedz się więcej »

VAT w kulturze w 2020 r.

14 lutego_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 CONFERENCE CENTER, Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821 Polska
+ Google Map
489zł (+VAT)

Termin: 14 lutego.  Miejsce: Poznań Cena: 489 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szanowni Państwo, tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Podmioty kulturalne stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna? Coraz więcej jednostek odlicza…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.