Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Warmińsko-mazurskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Kwiecień 2020

Umowy w obrocie gospodarczym

15 kwietnia_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA,, ul. 1 Maja 13
Olsztyn, warmińsko-mazurskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 15. kwiecień Miejsce: Olsztyn Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel: przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych; •nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania; •nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu; •zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Korzyści: ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,  możliwość skorzystania z indywidualnych…

Dowiedz się więcej »

UPRAWNIENIA PRACODAWCY I PRACOWNIKA W DOBIE KRYZYSU – NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

20 kwietnia_10:00 - 13:30
399zł (+VAT)

Termin: 20 / 22 / 24. kwiecień Miejsce: BEZ WYCHODZENIA Z DOMU Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel.798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Ustalenie uprawnień przysługujących Pracodawcą i Pracownikom podczas kryzysu. Zapoznanie z uprawnieniami Pracodawcy wynikającymi z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. ➢ Dyrektorzy personalni; ➢ Pracownicy działów HR. Zakres szkolenia: 1.…

Dowiedz się więcej »

Księgowość projektów UE

21 kwietnia_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
299zł(+VAT)

Termin: 21 kwietnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) , Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji…

Dowiedz się więcej »

Mobbing w pracy -konsekwencje i przeciwdziałanie

27 kwietnia_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA centrum szkoleniowe, Warmińska 14/5
Olsztyn, warmińsko-mazurskie 10-545 Polska
+ Google Map
399zł (+VAT)

Termin: 27. kwietnia  Miejsce: Olsztyn Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, prywatnych oraz wszystkich organów administracji publicznej, Pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources), Członkowie komisji antymobbingowych, Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.   WPROWADZENIE – DLACZEGO MÓWIMY O MOBBINGU? Definicja mobbingu w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Próba klasyfikacji kluczowych cech, kryteriów pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu. Czy mobber to…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 – Szkolenie on-line

30 kwietnia_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł(+VAT)

Termin: 30. kwietnia Miejsce: online Cena: 199 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.…

Dowiedz się więcej »

Maj 2020

Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia

4 maja_10:00 - 6 maja_15:00
Olsztyn, EDUGIKA,, ul. 1 Maja 13
Olsztyn, warmińsko-mazurskie Polska
+ Google Map
945zł (+VAT)

Termin: 04-06. maj  Miejsce: Olsztyn Cena: 945 zł (+VAT) -- Magda Rygroczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl - Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną - przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji - Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY

5 maja_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA,, ul. 1 Maja 13
Olsztyn, warmińsko-mazurskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 05. maj  Miejsce: Olsztyn Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego

12 maja_10:00 - 15:00
Elbląg, Hotel Młyn, ul. Kościuszki 132
Elbląg, warmińsko - mazurskie 82-300 Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 12. maja Miejsce: Elbląg Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Mobbing w pracy – konsekwencje i przeciwdziałanie

20 maja_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA centrum szkoleniowe, Warmińska 14/5
Olsztyn, warmińsko-mazurskie 10-545 Polska
+ Google Map
399zł (+VAT)

Termin: 20. maja  Miejsce: Olsztyn Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, prywatnych oraz wszystkich organów administracji publicznej, Pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources), Członkowie komisji antymobbingowych, Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.   WPROWADZENIE – DLACZEGO MÓWIMY O MOBBINGU? Definicja mobbingu w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Próba klasyfikacji kluczowych cech, kryteriów pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu. Czy mobber to…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej

21 maja_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA,, ul. 1 Maja 13
Olsztyn, warmińsko-mazurskie Polska
+ Google Map
359zł (+VAT)

Termin: 21 maj  Miejsce: Olsztyn Cena: 359 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl wykształcenie w grupie uczestników szkolenia kompetencji w zakresie obsługi tzw. ”trudnego klienta”; doskonalenie umiejętności budowania efektywnych i trwałych relacji w kontaktach z klientem; wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia celowego i skutecznego prowadzenia rozmów z wykorzystaniem asertywnych technik komunikacji; rozwijanie umiejętności dostosowania języka wypowiedzi, argumentacji oraz środków retorycznych do potrzeb i możliwości klienta; sposoby postępowania wobec „klienta trudnego”; ograniczenie blokad w obsłudze petenta i…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.