Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

wrzesień 2021

Odpady na uczelniach wyższych – Baza danych o odpadach, wymagania prawne, ewidencja odpadów, sprawozdawczość, klasyfikacja odpadów

23 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 30. sierpnia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: szkolenie kierowane jest do pracowników wyższych uczelni zajmujących się lub mających się zająć tematyką odpadową Ustawa o odpadach – podstawowe definicje i pojęcia 2. zasady klasyfikacji odpadów, w tym odpadów komunalnych 3. Baza Danych O Odpadach  (BDO)  Sprawozdawczość i obowiązki ewidencji odpadów 5. Zasady ewidencji odpadów w systemie BDO 6. Pełna, a uproszczona ewidencja odpadów 7. Karty przekazania odpadów (KPO) 8.…

Dowiedz się więcej »

Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów).

28 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 28. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych…

Dowiedz się więcej »

Konferencja – Prawo Energetyczne i źródła odnawialne w jednostkach samorządu terytorialnego- 3 bloki tematyczne

29 września_09:00 - 14:30
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 29. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Konferencja poświęcona trzem tematom, a dzięki możliwości zadawania pytań podczas spotkania możliwość pogłębienia wiedzy w kilku obszarach jednego dnia. Możliwość zapisania się na jeden blok tematyczny, dwa bądź na całość. I BLOK - 169 zł CAŁOŚĆ - 399 zł  Adresaci szkolenia: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką BLOK I      9:00 - 10:30 Kompendium wiedzy o systemach wsparcia odnawialnych źródeł energii…

Dowiedz się więcej »

październik 2021

Program „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów – instruktaż złożenia wniosku

11 października_09:00 - 11:30
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 11. października Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Kierowany jest do wszystkich 2477 gmin w Polsce.  Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.  Start – 18 października !!! W poniedziałkowym spotkaniu z podlaskimi samorządowcami wzięli też udział minister Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii…

Dowiedz się więcej »

Identyfikacja i zapobieganie wprowadzenia do legalnego łańcucha dostaw sfałszowanych produktów

14 października_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska
649zł (+VAT)

Termin: 14. października   Miejsce: online Cena: 649 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Wymagania prawne unijne i polskie Dyrektywa 2001/83/WE, Dyrektywa 2011/62/UE (antyfałszywkowa) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 z 2 października 2015 Ustawa PF – nowelizacja z dnia 23 grudnia 2016 r. w zakresie zabezpieczania opakowań produktów leczniczych Zabezpieczenia niepowtarzalny identyfikator (UI – unique identifier) element zabezpieczający uniemożliwiający naruszenie opakowania – ATD – anti-tampering devices Jakie leki objęte są FMD, a jakie są wyłączone? Grupy produktów,…

Dowiedz się więcej »

Program „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów – instruktaż złożenia wniosku

25 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 25. października Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Kierowany jest do wszystkich 2477 gmin w Polsce.  Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.  Start – 18 października !!! W poniedziałkowym spotkaniu z podlaskimi samorządowcami wzięli też udział minister Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii…

Dowiedz się więcej »

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego

28 października_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 28. października Miejsce: online Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających realizujących i nadzorujących projekty finansowane ze środków UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie beneficjentów oraz pracowników IZ/IP/IW z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie W 2020 roku zmieniono i częściowo zawieszono…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

3 listopada_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 03. listopada Miejsce: online Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. realizacji projektów UE

15 listopada_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 15. listopada Miejsce: ON-LINE Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Polityka spójności w nowym okresie programowania. Najważniejsze dokumenty strategiczne. Ułatwienia i uproszenia w ubieganiu się i realizacji projektów współfinansowanych z UE w latach 2014-2020. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji projektów…

Dowiedz się więcej »

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

29 listopada_08:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 29.listopada Miejsce: online Cena: 315zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące stosowania metod uproszczonych i znacznie rozszerzono obowiązek ich stosowania. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.