Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Program „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów – instruktaż złożenia wniosku

22 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 22. października Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Kierowany jest do wszystkich 2477 gmin w Polsce.  Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.  Start – 18 października !!! W poniedziałkowym spotkaniu z podlaskimi samorządowcami wzięli też udział minister Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii…

Dowiedz się więcej »

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego

28 października_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 28. października Miejsce: online Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających realizujących i nadzorujących projekty finansowane ze środków UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie beneficjentów oraz pracowników IZ/IP/IW z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie W 2020 roku zmieniono i częściowo zawieszono…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

3 listopada_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 03. listopada Miejsce: online Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji

15 listopada_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 15. listopada Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. realizacji projektów UE

15 listopada_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 15. listopada Miejsce: ON-LINE Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Polityka spójności w nowym okresie programowania. Najważniejsze dokumenty strategiczne. Ułatwienia i uproszenia w ubieganiu się i realizacji projektów współfinansowanych z UE w latach 2014-2020. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych. Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji projektów…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

17 listopada_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 17. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. 1.Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze …

Dowiedz się więcej »

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

22 listopada_08:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 22.listopada Miejsce: online Cena: 315zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące stosowania metod uproszczonych i znacznie rozszerzono obowiązek ich stosowania. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

22 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
305zł(+VAT)

Termin: 22. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 305 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy  szkół, przedszkoli, żłóbków, jednostek oświatowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r. Szkolenie dotyczy zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych w kwocie do 130 000 zł. Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na przykładowe regulaminy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Podczas zajęć zostaną omówione min. zasady szacowania wartości…

Dowiedz się więcej »

grudzień 2021

RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników

3 grudnia_08:30 - 10:00
SZKOLENIE ONLINE
159zł(+VAT)

Termin: 03. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 159 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W ramach szkolenia Pracownik: Odbędzie dedykowane 1,5 godzinne szkolenie mające na celu uaktualnienie jego wiedzy o danych osobowych. Uzyska odpowiedzi na dręczące go pytania o RODO. Wyjaśni Swoje wątpliwości w zakresie RODO. Zrozumie potrzebę ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego zakładzie pracy. Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Długość szkolenia: 1,5 -2 h 1. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej »

Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne.

10 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 10. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy urzędów gmin, którzy na codzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych. Wszczęcie postępowania. Analiza wniosku i sprawdzenie kompletności. Uzupełnienie wniosku. Wszczęcie postępowania. Postępowanie wyjaśniające. Raport, a karta informacyjna przedsięwzięcia. Charakter raportu w kontekście postępowania dowodowego. Charakter i rola uzgodnień i opinii w toku postępowania. Wiedza specjalna, a konieczność powołania biegłego w oparciu o przepisy KPA. Ustalenie katalogu stron postępowania i obowiązki…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.