Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › śląskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2021

Archiwizacja dokumentacji od podstaw.

17 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 17 czerwiec  Cena: 279zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie krótkiego…

Dowiedz się więcej »

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej.

17 czerwca_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
280(+VAT)

Termin: 17 czerwca  Miejsce: online  Cena:280 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szpitale.   Program szkolenia: Mikrobiom człowieka i jego znaczenie. Podstawowe pojęcia i definicje w epidemiologii. Mikrobiologia zakażeń szpitalnych: zakażenia bakteryjne, zakażenia wirusowe, zakażenia grzybicze.   Biofilm bakteryjny. Oporność bakterii na antybiotyki, mechanizmy jej powstania i znaczenie kliniczne. Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia. Zasady izolacji pacjentów. Kryteria rozpoznawania zakażeń. Dekontaminacja środowiska.   szkolenie prowadzi: od 30 lat pielęgniarka, z wieloletnim stażem pracy w różnych…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki gminy w zakresie organizacji i finansowania dowozu uczniów, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych

17 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
349zł (+VAT)

Termin: 17. czerwca 2021 Cena: 349zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Uczestnicy szkolenia: - poznają zasady organizowania przez gminę dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz wprowadzone w 2020 roku zasady zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością; - zostaną zapoznani z przykładowymi wzorami dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania związanego z zapewnieniem dowozu uczniów (wzór uchwały wraz z uzasadnieniem, wzór wniosku o dowóz dziecka do szkoły/przedszkola, wzór umowy dotyczącej zwrotu kosztów dowozu). 1. Podstawy prawne organizowania dowozu…

Dowiedz się więcej »

Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i nowe obowiązki zarządcy drogi, jednostki samorządu i straży gminnej (miejskiej), po nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

17 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
339+(VAT)

Termin: 17 czerwiec  Cena: 339 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów - termin stosowania nowych wymagań - warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi - sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów - przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk      pojedynczej osi pojazdu, zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych -  konsekwencje…

Dowiedz się więcej »

Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

18 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł (+VAT)

Termin: 18. czerwca Miejsce: ONLINE Cena: 329 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do osób realizujących projekty unijne, zainteresowanych zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych, archiwistów zakładowych; kierowników jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie archiwum, pisanie i wdrażanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych; osób odpowiedzialnych za ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE Celem kształcenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów…

Dowiedz się więcej »

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w OPS

18 czerwca_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 18. czerwca  Miejsce: online Cena: 339 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przedmiot i cel szkolenia: szkolenie dotyczy konieczności zrealizowania obowiązku zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne i inne zobowiązane do tego podmioty. Szkolenie ma na celu szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zagadnienia dostępności oraz pokazania zasad, metod praktycznego wdrażania dostępności w obszarach: architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych oraz cyfrowych. Grupa docelowa: przedstawiciela podmiotów publicznych i innych zobowiązanych lub chcących wdrożyć rozwiązania w obszarze zapewnienia dostępności…

Dowiedz się więcej »

PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE – Jak poprawne zredagować pismo urzędowe? Czego unikać, a co stosować w tekstach urzędowych? ZAMKNIĘTE

18 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 18. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO DLA TWOJEGO URZĘDU / SZKOŁY / INSTYTUCJI - cena i termin do uzgodnienia! Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla…

Dowiedz się więcej »

Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

18 czerwca_09:00 - 14:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 18. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłącz do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości. Pracowników spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM.

18 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 18 czerwca  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych   Podstawowe przepisy prawne dotyczące żywienia w żłobkach. Zasady i normy żywienia niemowląt. Zasady i normy żywienia dzieci od 1 – 3 lat. Racje pokarmowe i gramatury posiłków w praktyce żywienia dzieci do 3 lat. Planowanie i…

Dowiedz się więcej »

Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli – stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd.

18 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
339(+VAT)

Termin: 18 czerwiec  Cena: 339 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   – pracownicy samorządu, jednostki oświatowej, którzy organizują przewozy dzieci do przedszkola i uczniów do szkół Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola - przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych -przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych - różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne i operatorem publicznego transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy, opłata za przystanki) -transport…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.