Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › śląskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2021

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM na podstawie ustawy: O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN.

22 czerwca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
329+(VAT)

Termin: 22 czerwiec  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) , Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane jest do: -podmioty biorące udział w szkoleniu: - gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego  zajmujące się problematyką mieszkaniową - -- ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym. OMÓWIENIE ZMIAN dokonanych ustawą z dnia 10 XII 2020r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – wejście w życie : 1.07. 2021r. 1.Wstęp: Omówienie  spraw związanych z ustawą o ochronie…

Dowiedz się więcej »

Transport odpadów przemysłowych/komunalnych – obowiązki wynikające z ustawy o odpadach, rejestru BDO oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

22 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 22. czerwca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel - poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji transportu odpadów . Przypomnienie obowiązków,  zlecającego transport odpadów. Przedstawienie obowiązków nałożonych na transportujących odpady w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 r. Adresaci: Firmy transportujące odpady, wytwórcy odpadów, zbierający odpady, przetwarzający odpady – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel, zbierający, transportujący…

Dowiedz się więcej »

Wymagania oraz praktyczne aspekty zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2021 z uwzględnieniem szczególnych zasad zmniejszających ryzyko zakażeń i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

22 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 22. czerwca Miejsce: online Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Wskazanie zakresu działania, wymagań prawnych i organizacyjnych w sprawnym  przygotowaniu i organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zadania organizatorów, o które należy zadbać, by w sposób profesjonalny przygotować i przeprowadzić  wypoczynek oraz  zminimalizować ryzyko nieprawidłowości. Przybliżenie zagadnienia organizacji wypoczynku dla zainteresowanych tematem wypoczynku, w tym m.in. dla.: osób: planujących rozpocząć organizację wypoczynku, chcących zaktualizować przepisy prawne w zakresie wypoczynku,kierowników oraz wychowawców wypoczynku. Wyposażenie…

Dowiedz się więcej »

Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.

22 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 22 czerwca Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: - dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), - dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, - właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych, - pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:   Omówienie podstawowych źródeł energii w diecie (białka, tłuszcze,…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

23 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
289zł(+VAT)

Termin: 23. czerwca Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym

23 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 23. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy z 11.072014 r. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wskazanie na praktyczne aspekty związane z tematyką szkolenia. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników jednostek administracji publicznej (szeroko pojętej), którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się rozpatrywaniem skarg…

Dowiedz się więcej »

Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.

23 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
219+(VAT)

Termin: 23 czerwca  2021r.   Cena: 219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: - dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), - dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, - właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych, - pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.     PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:   Omówienie podstawowych źródeł energii w diecie (białka,…

Dowiedz się więcej »

Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

23 czerwca_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin:23 czerwiec  2021r.   Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenie: szkolenie ma celu kompleksowe i praktyczne przedstawienie instytucji odmowy dostępu do informacji publicznej z punktu widzenia dysponenta informacji. Na szkoleniu zostaną przedstawione przesłanki oraz procedura odmowy dostępu do informacji publicznej. Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest to pracowników administracji publicznej, którzy w swojej pracy mają do czynienia z wnioskami dotyczącymi udostępnienia informacji publicznej np. pracownicy administracji samorządowej, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, instytucji pomocy…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne

23 czerwca_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł (+VAT)

Termin: 23. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Program szkolenia 1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne: - zasady postępowania - cel postępowania - właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów - tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych - charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

24 czerwca_08:00 - 17:00
Szkolenie on-line Polska
319zł (+VAT)

Termin: 24. czerwca 2021  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1.Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami. 1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami. 1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami. 1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami. 1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań. 2.Pojęcie i podział zasobów nieruchomości. 2.1.Zasoby nieruchomości…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.