Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › śląskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji.

7 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin:07 grudzień Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy. Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym m.in.: - wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego; - zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy; - obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego); - rozdzielanie…

Dowiedz się więcej »

MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2021 r. – GOSPODAROWANIE I EWIDENCJA W SYTUACJI PANDEMII – ASPEKTY PRAKTRYCZNE

7 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 7. grudnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o protokoły kontroli RIO i NIK. Zdobyta wiedza pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w skomplikowanej problematyce klasyfikacji i inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki…

Dowiedz się więcej »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar. Egzekucja. Najnowsze zmiany po 21 sierpnia 2021 r.

8 grudnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin:  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwana opłatą śmieciową lub podatkiem śmieciowym) jest należnością publicznoprawną, która stanowi dochód gminy. Warto zasygnalizować, że na gruncie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje szereg instytucji charakterystycznych jedynie dla niej. Jako przykład można w tym miejscu wskazać choćby na konstrukcję zawiadomienia o wysokości opłaty, która w istotny sposób modyfikuje wymiar opłaty w przypadku zmiany jej stawki, czy też ograniczenia…

Dowiedz się więcej »

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

8 grudnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 8. grudnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie i rozliczenie w jednostkach. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania. 1.Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji Ustawa o Rachunkowości Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13…

Dowiedz się więcej »

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych

8 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
385zł (+VAT)

Termin: 8. grudnia  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi. Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2021 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok. Ważne jest podjęcie…

Dowiedz się więcej »

Spółki komunalne – nadzór i kontrola

8 grudnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 08 grudnia Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl 1. Spółki komunalne 1.1 Czym są spółki komunalne 1.2 Spółki komunalne jako spółki handlowe 1.3 Spółki komunalne a inne jednostki sektora publicznego 2. Nadzór i kontrola 2.1. Co to jest nadzór właścicielski 2.2. Czym różni się nadzór od kontroli 2.3. Jakie są podstawowe formy nadzoru i kontroli 3. Sposób wykonywania nadzoru właścicielskiego i kontroli 3.1 Kontrola i nadzór poprzez organu spółki 3.2 Kontrole…

Dowiedz się więcej »

Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne.

8 grudnia_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
279(+VAT)

Termin: 08 grudnia Miejsce: online  Cena: 279zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach…

Dowiedz się więcej »

DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE

8 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 8 grudnia Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl - dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych, - dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, - właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, - pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze), - pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywania diet eliminacyjnych w placówkach żywienia zbiorowego typu…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne

8 grudnia_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne: - zasady postępowania - cel postępowania - właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów - tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych - charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków wodnych -…

Dowiedz się więcej »

Opłaty za usługi wodne – reklamacje, skargi, status wód opadowych i roztopowych – definicja ścieków

8 grudnia_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Program szkolenia Wstęp - podstawy i zasady naliczania opłat za usługi wodne - pozwolenie wodnoprawne jako źródło wiedzy co do ustalenia opłaty stałej za usługi wodne - czy do naliczenia opłaty stałej za usługi wodne konieczne jest wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego? - wyłączenia z pobierania opłat za usługi wodne Reklamacja opłaty za usługi wodne - termin i tryb złożenia - zawartość merytoryczna reklamacji…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.