Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › rozwój osobisty

Wydarzenia Search and Views Navigation

kwiecień 2022

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

27 kwietnia_09:00 - 10:30
SZKOLENIE ONLINE
199zł

Termin: 27 kwietniaa Cena: 199 zł (+VAT) tel. 798 301 781 e-mail: res@res.edu.pl   KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. CZYM JEST CYBERBEZPIECZEŃSTWO? Jest to proces polegający na korzystaniu przez pracowników z najaktualniejszych programów zabezpieczających dane przed zagrożeniami internetowymi. Cyberbezpieczeństwo w tym aspekcie opiera się również na nieodwiedzaniu tych witryn internetowych, które są szczególnie narażone na ataki cyberprzestępców, a także na unikaniu podawania w Internecie do wiadomości publicznej szczegółowych danych firmy/urzędu/instytucji. Szkolenie dedykowane pracownikom…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

27 kwietnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 27 kwietnia Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych  ZFŚS .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRTZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁĄDOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU. Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z…

Dowiedz się więcej »

Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli

29 kwietnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 29 kwietnia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przedstawienie zagadnień dotyczących nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia nauczycieli. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy kadr placówek oświatowych. Program: 1. Nawiązanie i przekształcanie stosunku pracy: • umowa o pracę na czas określony i nieokreślony • zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji • zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem • przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy 2. Zmiana stosunku pracy: • przeniesienie do…

Dowiedz się więcej »

maj 2022

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne

6 maja_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł (+VAT)

Termin: 06. maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne: - zasady postępowania - cel postępowania - właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów - tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych - charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków wodnych…

Dowiedz się więcej »

ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY

9 maja_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 09. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz…

Dowiedz się więcej »

Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce

12 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 12 maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Podstawy funkcjonowania sołectwa jako gminnej jednostki pomocniczej zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym. Pamiętać trzeba jednak, że prawidłowa realizacja zadań i inicjatyw sołectw wymaga znajomości nie tylko wspomnianej powyżej ustawy, ale również szeregu innych aktów prawnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do różnych aspektów działalności sołectwa i jego organów. Osobną kwestią są reguły dotyczące finansowania różnego rodzaju organizacji prowadzących działalność…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU

16 maja_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 16.maja 2022r. Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych: a) ustawa o pracownikach samorządowych b) Kodeks pracy c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych 2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy 3. Pojęcie czasu pracy. a) zasada dyspozycyjności pracownika b) znaczenie miejsca pracy c) czas pracy a praca zdalna 4. Normy i wymiar czasu pracy. a) normy ustawowe b) norma a wymiar…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a związki zawodowe – na co uważać zmieniając regulamin ZFŚS ?

16 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł

Termin: 16 maja Miejsce: Online Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: res@res.edu.pl W trakcie szkolenia trener przedstawi praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce systemu oświaty. Uczestnicy otrzymają wzory zapisów, które ułatwią funkcjonowanie ZFŚS w jednostce systemu oświaty. W szczególności uczestnicy dowiedzą się: - jak przyznawać świadczenia emerytom – byłym pracownikom jednostki systemu oświaty? - jak przyznawać świadczenia dla dzieci gdy oboje rodzice pracują w jednostce systemu oświaty? - czy utworzenie…

Dowiedz się więcej »

Procedura administracyjna z elementami e-doręczeń. Nowe obowiązki od 05.10.2022 r.

16 maja_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 16 maja Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu procedury administracyjnej, która jest niezbędna przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji indywidualnych w sprawach rozstrzyganych przed organem administracji publicznej. Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne i wydają decyzje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 1. Zasady postępowania administracyjnego…

Dowiedz się więcej »

Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze administracji publicznej

18 maja_10:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 18 maja Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów i innych jednostek publicznych, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Szkolenie wyposaża uczestnika w podstawowe kompetencje na wypadek ataku cybernetycznego. Na szkoleniu zostaną poruszone poniższe kwestie, które będą rozwinięte i omówione w szczegółowy sposób: • Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie oraz omówienie podstawowych pojęć. Co powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić skuteczną obronę swoich danych i organizacji. • Aktualne obowiązki…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.